Daniil, cap. 1, cf. LXX

1. În anul al 3-lea al împăratului Ioachim al Iudeii [Ἰωακίμ τῆς Ιουδαίας] a venit Nabuhodonosor [Ναβουχοδονοσορ], împăratul Babilonului, înspre Ierusalim [și] îl împresura pe el.

2. Și Domnul l-a dat pe el[1] întru mâinile sale[2] și pe Ioachim, pe împăratul Iudeii, și partea anume a vaselor celor sfinte ale Domnului [καὶ μέρος τι τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ Κυρίου], și le-a dus pe ele întru Babilon și le-a așezat pe ele în templul idolului său [καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλίῳ αὐτοῦ].

3. Și împăratul i-a zis lui Abiesdri [Αβιεσδρι], întâiului dintre eunucii săi [τῷ ἑαυτοῦ ἀρχιευνούχῳ], să-i aducă lui din fiii marilor oameni ai lui Israil și din neamul cel împărătesc și din cei aleși,

4. pe tinerii cei fără de prihane și frumoși la chip și înțelegători în toată înțelepciunea și cunoscători ai literelor și deștepți și înțelepți și fiind puternici, astfel încât a fi [ei] în casa împăratului și să-i învețe pe ei cărțile și limba cea haldaichi [καὶ διάλεκτον χαλδαϊκὴν]/ haldaică/ caldeeană.

5. Și le-a dat lor înștiințare [ἔκθεσιν] de la casa împăratului în fiecare zi și din masa cea împărătească și din vinul pe care îl bea împăratul și să-i învețe pe ei [timp] de trei ani și după acestea să stea înaintea împăratului.

6. Și erau din neamul fiilor lui Israil, cei din Iudea: Daniil [Δανιὴλ], Ananias [Ἀνανίας], Misail [Μισαὴλ] [și] Azarias [Ἀζαρίας].

7. Și întâiul dintre eunuci le-a pus lor nume: lui Daniil Baltasar [Βαλτασαρ], iar lui Ananias Sedrah [Σεδραχ] și lui Misail Misah [Μισαχ] și lui Azarias Abdenago [Αβδεναγω].

8. Și a gândit Daniil în inimă [καὶ ἐνεθυμήθη Δανιηλ ἐν τῇ καρδίᾳ], ca să nu se spurce la cina împăratului și cu vinul pe care [acela] îl bea, și i-a cerut întâiului dintre eunuci ca să nu se spurce pe sine.

9. Și Domnul i-a dat lui Daniil cinste și har înaintea celui dintâi dintre eunuci [καὶ ἔδωκε Κύριος τῷ Δανιηλ τιμὴν καὶ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιευνούχου].

10. Și întâiul dintre eunuci i-a zis lui Daniil: „Mă neliniștesc de domnul meu, de împărat, de cel care a rânduit mâncarea voastră și băutura voastră, ca nu [cumva] să vadă fețele voastre întoarse și slăbite alături de tinerii cei străini care se hrănesc împreună [cu] voi și [atunci] voi fi în primejdie [cu] propriu-mi gât”.

11. Și Daniil i-a zis lui Abiesdri, întâiului dintre eunuci, celui care a fost rânduit peste Daniil, Ananias, Misail [și] Azarias:

12. „Așadar, încearcă-i pe slujitorii tăi pentru 10 zile și să ne dai nouă din semințele pământului, astfel încât a înfuleca [noi] și a bea apă!

13. Și dacă are să se arate fața noastră întoarsă alături de ceilalți tineri care mănâncă de la cina împăratului, precum ai să voiești, așa poartă-te [cu] slujitorii tăi!”.

14. Și s-a purtat [cu] ei [în] felul acesta și i-a încercat pe ei 10 zile.

15. Iar după cele 10 zile a fost arătată bună fața lor [μετὰ δὲ τὰς δέκα ἡμέρας ἐφάνη ἡ ὄψις αὐτῶν καλὴ], iar sănătatea trupului mai bună [decât] a celorlalți tineri care mănâncă [mâncau] [din] cina cea împărătească [καὶ ἡ ἕξις τοῦ σώματος κρείσσων τῶν ἄλλων νεανίσκων τῶν ἐσθιόντων τὸ βασιλικὸν δεῖπ- νον].

16. Și era Abiesdri luându-le cina lor și vinul lor și le dădea lor din semințe.

17. Și Domnul le-a dat tinerilor înțelegere și pătrundere și înțelepciune în toată priceperea cea cărturărească [καὶ τοῖς νεανίσκοις ἔδωκεν ὁ Κύριος ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ τέχνῃ], iar lui Daniil i-a dat pătrundere în tot cuvântul și vederea[3] și în vise și în toată înțelepciunea [καὶ τῷ Δανιηλ ἔδωκε σύνεσιν ἐν παντὶ ῥήματι καὶ ὁράματι καὶ ἐνυπνίοις καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ].

18. Iar după zilele acelea, împăratul a poruncit să îi aducă pe ei, și au fost aduși de către întâiul dintre eunuci către împăratul Nabuhodonosor.

19. Și împăratul a stat de vorbă cu ei [ὡμίλησεν αὐτοῖς] și nu a fost aflat [un om], în[tre] cei înțelepți, asemenea [cu] Daniil și Ananias și Misail și Azarias. Și [ei] erau lângă împărat.

20. Și în tot cuvântul și [în toată] înțelegerea și [în toată] învățătura, [în toate] câte a căutat împăratul de la ei, i-a înțeles pe ei mai înțelepți de zece ori decât sofiștii și filosofii cei din toată împărăția sa [κατέλαβεν αὐτοὺς σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ τοὺς σοφιστὰς καὶ τοὺς φιλοσόφους τοὺς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ]. Și împăratul i-a slăvit pe ei și i-a pus pe ei stăpânitori. Și i-a rânduit pe ei, pe cei înțelepți, în tot pământul său și în toată împărăția sa, alături de toți cei ai săi în fapte.

21. Și Daniil era [a fost] până în anul cel dintâi al împăratului Chiros [Κύρος], al împăratului perșilor.


[1] Domnul a dat Ierusalimul.

[2] I-a dat Ierusalimul întru mâinile lui Nabuhodonosor.

[3] Cu sensul de vedere dumnezeiască, de vedenie. I-a dat harisma de a înțelege vederile dumnezeiești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *