Daniil, cap. 3, 65-97, cf. LXX

65. Binecuvântați toate vânturile pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

66. Binecuvântați focul și arșița pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

67. Binecuvântați gheață și frig pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

68. Binecuvântați rourări și furtuni pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

69. Binecuvântați înghețuri și frig pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

70. Binecuvântați brume și zăpezi pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

71. Binecuvântați nopți și zile pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

72. Binecuvântați lumină și întuneric pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

73. Binecuvântați fulgere și nori pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

74. Binecuvântă pământ pe Domnul! Să-L cânte și să-L preaînalțe pe El întru [toți] veci[i]!

75. Binecuvântați munți și dealuri pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

76. Binecuvântați toate care creșteți pe pământ pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

77. Binecuvântați izvoare pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

78. Binecuvântați mări și râuri pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

79. Binecuvântați chiți [κήτη] și toate care se mișcă în ape pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

80. Binecuvântați toate păsările cerului pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

81. Binecuvântați cele cu patru picioare [τετράποδα] și fiarele pământului [θηρία τῆς γῆς] pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

82. Binecuvântați fii ai oamenilor pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

83. Binecuvântă Israil pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

84. Binecuvântați preoți pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

85. Binecuvântați robi pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

86. Binecuvântați duhuri și sufletele Drepților pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

87. Binecuvântați cei Cuvioși și cei smeriți [cu] inima pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]!

88. Binecuvântați, Anania [Ανανια], Azaria [Αζαρια], Misail [Μισαηλ] pe Domnul! Cântați-L și preaînălțați-L pe El întru [toți] veci[i]! Că[ci] ne-a izbăvit pe noi din Iad [ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ ᾍδου] și ne-a mântuit pe noi din mâna morții [καὶ ἔσωσεν ἡμᾶς ἐκ χειρὸς θανάτου] și ne-a izbăvit pe noi din mijlocul văpăii arzând [καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου καιομένης φλογὸς] și din foc ne-a răscumpărat pe noi [καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐλυτρώσατο ἡμᾶς].

89. Mărturisiți-vă Domnului că [este] bun [ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι χρηστός], că întru veac [este] mila Lui [ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ]!

90. Binecuvântați pe Dumnezeul dumnezeilor toți cei care vă închinați [Lui]! Cântați-L și mărturisiți-L [ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσθε] [pe El], că întru veac [este] mila Lui și întru veacul vecilor [ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων]!”.

91. Și a fost, când a auzit împăratul cântările lor, și a stat [și] îi vedea pe ei trăind, atunci Nabuhodonosor, împăratul, s-a minunat și s-a ridicat degrabă și a zis prietenilor săi:

92. „Iată, eu văd 4 oameni dezlegați [ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λελυμένους], mergând prin foc [περιπατοῦντας ἐν τῷ πυρί] și stricăciune nefiind în[tru] ei [καὶ φθορὰ οὐδεμία ἐγενήθη ἐν αὐτοῖς], iar vederea celui de-al 4-lea [este] asemănarea Îngerului lui Dumnezeu [καὶ ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοίωμα Ἀγγέλου Θεοῦ]!”.

93. Și s-a apropiat împăratul către ușa cuptorului arzând [cu] foc [și] i-a chemat pe ei după nume: „Sedrah, Misah [și] Abdenago, slujitorii Dumnezeului dumnezeilor, ai Celui Preaînalt, ieșiți din foc!”. Atunci așa au ieșit oamenii din mijlocul focului.

94. Și au fost adunați împreună ipații, toparhii și capii de familie [οἱ ὕπατοι, τοπάρχαι καὶ ἀρχιπατριῶται] și prietenii împăratului, și îi vedeau pe oamenii aceștia că nu s-a atins focul de trupul lor [ὅτι οὐχ ἥψατο τὸ πῦρ τοῦ σώματος αὐτῶν] și perii lor[1] nu au fost arși [καὶ αἱ τρίχες αὐτῶν οὐ κατεκάησαν] și șalvarii lor nu au fost schimbați [καὶ τὰ σαράβαρα αὐτῶν οὐκ ἠλλοιώθησαν] [nu s-au schimbat[2]] și nici mirosul focului [nu] era în[tru] ei.

95. Și a primit Nabuhodonosor, împăratul, [și] a zis: „Binecuvântat [este] Domnul [εὐλογητὸς Κύριος], Dumnezeul lui Sedrah, Misah [și] Abdenago [ὁ Θεὸς τοῦ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω], Care l-a trimis pe Îngerul Său și i-a mântuit pe slujitorii Săi cei care au nădăjduit în[tru] El [Ὃς ἀπέστειλε τὸν Ἄγγελον Αὐτοῦ καὶ ἔσωσε τοὺς παῖδας Αὐτοῦ τοὺς ἐλπίσαντας ἐπ᾽ Αὐτόν]. Căci porunca împăratului au lepădat și și-au dat trupurile lor spre ardere, ca să nu slujească și nici să [nu] se închine altui dumnezeu, ci numai Dumnezeului lor.

96. Și acum eu hotărăsc ca [din] tot neamul și [din] toate semințiile și [din] toate limbile, [cel] care are să blasfemieze spre Domnul [ὃς ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸν Κύριον], Dumnezeul lui Sedrah, Misah [și] Abdenago, va fi tăiat în bucăți [διαμελισθήσεται] și casa sa va fi făcută averea statului [καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ δημευθήσεται][3], pentru că nu este alt dumnezeu, care va putea să izbăvească așa[4]”.

97. Atunci, împăratul, lui Sedrah, Misah [și] Abdenago, așa le-a dat puterea asupra a toată țara [și] i-a pus pe ei stăpânitori.


[1] Părul de pe trupul lor.

[2] Cu sensul de „nu s-au stricat”.

[3] Va fi confiscată de către stat.

[4] În mod minunat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.