Iezechiil, cap. 4, cf. LXX

1. Iar tu, fiule al omului, ia-ți ție o cărămidă [πλίνθον] și o vei pune pe ea înaintea feței tale și vei schița pe ea cetatea Ierusalimului [καὶ διαγράψεις ἐπ᾽ αὐτὴν πόλιν τὴν Ιερουσαλημ]!

2. Și vei face trecere pe deasupra ei și vei zidi deasupra ei fortificații exterioare și o vei împrejmui pe ea [cu] întăritură și o vei da pe ea taberelor[1] și îi vei rândui împrejur arme de luptă.

3. Iar tu ia-ți ție o tigaie de fier [τήγανον σιδηροῦν] și o vei pune pe ea [ca] zid de fier între tine și între cetate! Și îți vei pregăti fața ta împotriva ei și va fi în[tru] închidere și o vei închide pe ea. [Iar] acesta este semnul fiilor lui Israil.

4. Și tu vei fi dormind pe coasta ta cea stângă și vei pune nedreptățile casei lui Israil peste ea după numărul celor 150 [πεντήκοντα καὶ ἑκατόν] de zile [în] care vei fi dormind pe ea[2] și vei lua nedreptățile lor [καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν][3].

5. Iar Eu ți-am dat ție cele două nedreptăți ale lor întru numărul celor 190 [ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν] de zile și vei lua nedreptățile casei lui Israil.

6. Și vei săvârși acestea toate și vei fi dormind pe coasta ta cea dreaptă și vei lua nedreptățile casei lui Iudas 40 de zile, [căci] ți-am pus ție [câte] o zi pentru un an[4].

7. Iar spre închiderea Ierusalimului îți vei pregăti fața ta și brațul tău îl vei întări și vei profeți împotriva lui [καὶ προφητεύσεις ἐπ᾽ αὐτήν].

8. Iar Eu, iată, am dat asupra ta legături și să nu te întorci de pe o coastă a ta pe [cealaltă] coastă a ta până ce or să fie împlinite zilele închiderii tale!

9. Iar tu ia-ți ție grâuri și orzuri și bob [κύαμον][5] și linte și mei [κέγχρον][6] și speltă [ὀλύραν][7] și le vei arunca pe ele într-un vas de lut! Și îți vor fi ție acestea întru pâini și după numărul zilelor [în] care tu dormi pe coasta ta cele 190 de zile, [iar atunci] vei mânca acestea.

10. Iar mâncarea ta, pe care o vei mânca, [cu] cumpănă de 20 de sicli pe zi [εἴκοσι σίκλους τὴν ἡμέραν] [va fi], [și] de la vreme până la vreme vei mânca acestea.

11. Iar apă cu măsură vei bea, a 6-a [parte dintr-un] hin [τὸ ἕκτον τοῦ ιν], [și] de la vreme până la vreme vei bea.

12. Și pâinea coaptă în cenușă, cea de orz, o vei mânca pe ele [pe ea] în murdăriile gunoiului celui omenesc [καὶ ἐγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αὐτά ἐν βολβίτοις κόπρου ἀνθρωπίνης][8] [și] le vei ascunde pe ele de la ochii lor [ἐγκρύψεις αὐτὰ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν].

13. Și le vei zice: «Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: <Așa vor mânca fiii lui Israil cele necurate [ἀκάθαρτα] în[tre] neamuri>»”.

14. Și am zis: „Nicidecum, Doamne, Dumnezeule al lui Israil! Iată, sufletul meu nu a fost întinat în necurăție, iar [din trupul] cel mort și [din] cel mâncat de fiare nu am mâncat de la nașterea mea până acum și nici [nu] a intrat întru gura mea toată carnea cea veche!”.

15. Și [El] a zis către mine: „Iată, ți-am dat ție balegile de boi în locul murdăriilor celor omenești [βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων] și vei face pâinile tale în ele [καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ᾽ αὐτῶν]!”.

16. Și [El] a zis către mine: „Fiule al omului, iată, Eu zdrobesc întăritura pâinii în Ierusalim și vor mânca pâine cu cumpănă[9] și cu lipsă, iar apă cu măsură și cu stingere vor bea,

17. pentru ca lipsiți să fie de pâine și de apă! Și va fi pierit [va pieri] omul și fratele său și vor fi topiți în[tru] nedreptățile lor [καὶ τακήσονται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν].


[1] Taberelor militare.

[2] Pe coasta sau pe partea stângă.

[3] Te vei nevoi pentru păcatele lor, pentru că le vei asuma în viața ta.

[4] Pentru un an de robie.

[5] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Bob_(leguminoasă).

[6] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mei.

[7] Idem: https://el.wikipedia.org/wiki/Όλυρα și https://ro.wikipedia.org/wiki/Spelta.

[8] În fecale umane.

[9] Dată cu măsură, cântărită.