Daniil, cap. 4, 23-33, cf. LXX

23. Iar vedenia pe care ai văzut-o, [aceea] că Îngerul în[tru] tărie a fost trimis de la Domnul și că a zis: <Să fie scos pomul și să fie tăiat!>, [asta înseamnă că] judecata Dumnezeului Celui mare va veni peste tine [ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ τοῦ μεγάλου ἥξει ἐπὶ σέ],

24. iar Cel Preaînalt și Îngerii Săi pe tine te dărâmă.

25. Întru pază te vor duce pe tine departe și întru loc deșert te vor trimite pe tine.

26. Iar rădăcina pomului, cea care a fost lăsată, [atunci] când nu a fost dezrădăcinată, [este] locul tronului tău [și] ție îți va fi păstrat întru veac. Și [este] ceasul, iată, [când] împotriva ta se pregătesc și te vor biciui pe tine și le vor aduce pe cele care au fost hotărâte asupra ta!

27. Domnul [este] viu în cer și stăpânirea Sa [este] peste tot pământul Său. Roagă-te pentru păcatele tale și [pentru] toate nedreptățile tale [δεήθητι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ πάσας τὰς ἀδικίας σου]! Cu milostenii răscumpără-le, pentru ca bunătatea să-ți fie dată ție și multe zile să fii pe tronul împărăției tale și [El] nu are să te strice pe tine! [Și] iubește aceste cuvinte [τούτους τοὺς λόγους ἀγάπησον], căci exact [este] cuvântul meu și plin [este] timpul tău [ἀκριβὴς γάρ μου ὁ λόγος καὶ πλήρης ὁ χρόνος σου]!»”.

28. Iar la sfârșitul cuvintelor, Nabuhodonosor, cum a auzit judecata vedeniei, [aceste] cuvinte în inima [sa] le-a păstrat [τοὺς λόγους ἐν τῇ καρδίᾳ συνετήρησε].

29. Iar împăratul, după 12 luni, [era] pe zidurile cetății, împreună cu toată slava sa, [și] umbla și peste turnurile ei trecea.

30. Și a răspuns [el și] a zis: „Acesta este Babilonul cel mare, pe care eu l-am zidit, iar casa împărăției mele [este] în[tru] tăria puterii mele [și aceasta] va fi numită spre cinstea slavei mele”.

31. Dar, la sfârșitul cuvântului său, glas din cer s-a auzit: „Ție ți se zice, Nabuhodonosor, împăratule, [că] împărăția Babilonului a fost luată [de la] tine și altuia îi este dată, [adică] omului care a fost disprețuit în casa ta! Iată, Eu îl pun pe el peste împărăția ta, iar stăpânirea ta și slava ta și desfătarea ta le va primi! Pentru că ai să cunoști că stăpânirea o are Dumnezeul cerului în împărăția oamenilor [ὅπως ἐπιγνῷς ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν ἀνθρώπων] și cui are să voiască o va da pe ea [καὶ ᾧ ἐὰν βούληται δώσει αὐτήν], iar până la răsăritul soarelui alt împărat va fi veselit [se va veseli] în casa ta și [el] va apuca slava ta și tăria ta și stăpânirea ta.

32. Iar Îngerii te vor prigoni pe tine pentru 7 ani [καὶ οἱ Ἄγγελοι διώξονταί σε ἐπὶ ἔτη ἑπτά] și nici nu ai să vezi și nici nu ai să vorbești cu tot omul [καὶ οὐ μὴ ὀφθῇς οὐδ᾽ οὐ μὴ λαλήσῃς μετὰ παντὸς ἀνθρώπου][1]. [Cu] iarbă, ca boul, te vor hrăni, și din iarba pământului va fi pășunea ta. Iată, în loc de slava ta[, ei] te vor lega pe tine, iar casa desfătării tale și împărăția ta o va avea [le va avea] altul!

33. Iar până de dimineață toate va fi împlinită [vor fi împlinite/ se vor împlini], [pentru că acestea toate vor veni] asupra ta, Nabuhodonosor, împăratule al Babilonului, și nu vei avea nevoie de nimic din toate acestea [καὶ οὐχ ὑστερήσει ἀπὸ πάντων τούτων οὐθέν]!”.


[1] Timp de 7 ani nu o să vezi om și nici nu o să vorbești cu vreun om.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *