Daniil, cap. 4, 37; 5, 1-4, cf. LXX

37. Și împăratul Nabuhodonosor a scris epistolă enciclică [ἐπιστολὴν ἐγκύκλιον] la toți cei [din] locul neamurilor și țărilor și limbilor, [la] toți cei care locuiesc în toate țările: „Din neamuri și [până în] neamuri, Domnului, Dumnezeului cerului, lăudați-L [să-I aduceți laudă]! Iar jertfă și prinos aduceți-I Lui, Celui slăvit! [Pentru că] eu, împăratul împăraților, mă mărturisesc Lui, Celui slăvit. Că[ci] așa a făcut cu mine în ziua aceea: m-a așezat pe mine pe tronul meu, iar puterea mea și împărăția mea în poporul meu le-am apucat și măreția mea mi-a fost dată mie înapoi.

Nabuhodonosor, împăratul tuturor neamurilor și al tuturor țărilor și al tuturor celor care locuiesc în ele: Pacea voastră să se înmulțească în toată vremea [εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη ἐν παντὶ καιρῷ]! Iar acum vă voi arăta vouă lucrurile pe care le-a făcut cu mine Dumnezeul Cel mare [ὁ Θεὸς ὁ μέγας]. Și [Căci] mi s-a părut mie să vi le arăt vouă și sofiștilor voștri. Că[ci] este Dumnezeu, iar cele minunate [și] cele mari [sunt] ale Sale. Palatul Său cel împărătesc [este] palatul cel împărătesc întru veac, [iar] puterea Sa [este] din neamuri [și până] întru neamuri”. Și a trimis epistole pentru toți cei care i-au fost născuți lui întru împărăția sa [și] tuturor neamurilor celor fiind sub împărăția sa.

Capitolul 5

1. Baltasar [Βαλτασαρ], împăratul, a făcut ospăț mare [δοχὴν μεγάλην] în ziua înnoirii împărățiilor sale și a chemat din cei mari ai săi 2.000 de oameni [ἄνδρας δισχιλίους]. [Iar] în ziua aceea, Baltasar, ridicându-se de la vin[1] și, mândrindu-se, i-a lăudat în locul acela pe toți dumnezeii cei turnați și cei ciopliți ai neamurilor, iar Dumnezeului Celui Preaînalt nu I-a dat slavă. [Dar] în acea noapte au ieșit degetele [ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐξῆλθον δάκτυλοι], [cele] ca ale omului [ὡσεὶ ἀνθρώπου], și au scris pe zidul casei sale [καὶ ἐπέγραψαν ἐπὶ τοῦ τοίχου οἴκου αὐτοῦ], pe tencuială [ἐπὶ τοῦ κονιάματος], înaintea luminătorului[2] [κατέναντι τοῦ λύχνους]: Mani, fares, techel [μανη, φαρες, θεκελ]. Iar tălmăcirea lor este [aceasta]: mani [înseamnă] a fost numărat, fares [înseamnă] a fost înlăturat, techel [înseamnă] a stat.

Baltasar, împăratul, a făcut petrecere mare prietenilor săi și bea vin.

2. Și a fost înălțată inima sa[3] și a zis să se aducă vasele cele de aur și cele de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care Nabuhodonosor, tatăl său, le-a luat din Ierusalim și să toarne vin în ele prietenilor săi.

3. Și a[u] fost adus[e] și beau din ele

4. și îi binecuvântau pe idolii cei făcuți de mâna lor, iar pe Dumnezeul veacului nu L-au binecuvântat [καὶ τὸν Θεὸν τοῦ αἰῶνος οὐκ εὐλόγησαν], pe Cel având puterea duhului lor [τὸν ἔχοντα τὴν ἐξουσίαν τοῦ πνεύματος αὐτῶν].


[1] Ridicându-se de acolo de unde bea vin. Sau ridicându-se îmbătat de atâta vin.

[2] A făcliei, a sursei de lumină.

[3] Și s-a înălțat în inima lui, s-a mândrit.