Daniil, cap. 5, 5-30, cf. LXX

5. [Dar] la acela, [în] acel ceas, au ieșit degetele [ἐξῆλθον δάκτυλοι], ca de mână de om [ὡσεὶ χειρὸς ἀνθρώπου], și au scris pe peretele casei sale, pe tencuială, înaintea luminii[1], înaintea împăratului Baltasar, și [el] a văzut mâna scriind.

6. Și vederea sa a fost schimbată [καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἠλλοιώθη], iar fricile și bănuielile pe el îl apăsau. Atunci împăratul s-a grăbit și s-a ridicat și vedea scrierea aceea, iar împreună prietenii săi dimprejur se mândreau.

7. Și împăratul a strigat [cu] glas mare [ca] să se cheme descântătorii și fermecătorii și haldeii și gazarinii [și] să le vestească judecata scrierii [τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς]. Și [aceștia] intrau la vederea [aceea, ca] să vadă scrierea, dar judecata scrierii nu puteau să o tâlcuiască împăratului. Atunci, împăratul le-a lămurit porunca [sa], zicându-le: „Tot omul, care are să arate judecata scrierii, [cu] porfiră se va îmbrăca el [στολιεῖ αὐτὸν πορφύραν] și colier de aur va pune în jurul [gâtului] său [καὶ μανιάκην χρυσοῦν περιθήσει αὐτῷ] și va fi dată lui puterea [asupra] celei de a treia părți a împărăției [καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐξουσία τοῦ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας][mele]”.

8. Și intrau descântătorii și fermecătorii și gazarinii și nu puteau niciunul să vestească judecata scrierii.

9. Atunci împăratul a chemat-o pe împărăteasă pentru [acest] semn și i-a arătat ei cât de mare este[2] și că tot omul nu poate să-i vestească împăratului judecata scrierii.

10. Atunci împărăteasa și-a amintit către el[3] de Daniil, care era din robia Iudeii,

11. și i-a zis împăratului: „Om înțelegător era și înțelept și covârșindu-i pe toți înțelepții Babilonului [ὁ ἄνθρωπος ἐπιστήμων ἦν καὶ σοφὸς καὶ ὑπερέχων πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος],

12. iar Duhul Cel Sfânt în[tru] el este [καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἐν αὐτῷ ἐστι], și în zilele tatălui tău [καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πατρός σου], judecățile cele trufașe ale împăratului le-a arătat lui Nabuhodonosor, tatălui tău [τοῦ βασιλέως συγκρίματα ὑπέρογκα ὑπέδειξε Ναβουχοδονοσορ, τῷ πατρί σου]”.

13. Atunci Daniil a fost dus către împărat, iar împăratul, răspunzându-i, i-a zis lui:

14.

15.

16. „O, Daniile, [dacă] poți mie să-mi arăți judecata scrierii, și [atunci] te voi îmbrăca pe tine [în] porfiră și colier de aur voi pune împrejurul [gâtului] tău și vei avea puterea [asupra] celei de a treia părți a împărăției mele [καὶ ἕξεις ἐξουσίαν τοῦ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας μου]!”.

17. Atunci Daniil a stat înaintea scrierii și a citit-o și așa a fost răspunzându-i împăratului: „Aceasta [este] scrierea: «A fost numărat [și] a fost socotit [și] a fost înlăturat și [judecata aceasta] a stat [ἠρίθμηται κατελογίσθη ἐξῆρται καὶ ἔστη]». [Aceasta este] ceea ce a scris mâna și aceasta [este] tâlcuirea lor.

18.

19.

20.

21.

22.

23. [Căci] tu, împăratule, ai făcut petrecere prietenilor tăi și [ei] beau vin, iar vasele casei Dumnezeului Celui viu ți-a[u] fost adus[e] ție. Și beați din ele tu și oamenii cei mari ai tăi. Și i-ați lăudat pe toți idolii, pe cei făcuți de mâna oamenilor, și Dumnezeului Celui viu [pe Dumnezeul Cel viu] nu L-ați binecuvântat. Dar duhul tău [este] în mâna Sa [καὶ τὸ πνεῦμά σου ἐν τῇ χειρὶ Αὐτοῦ] și palatul tău cel împărătesc El ți l-a dat ție și [tu] nu L-ai binecuvântat pe El și nici [nu] I-ai adus Lui laudă.

24.

25.

26. [Și] aceasta [este] judecata scrierii: «A fost numărat timpul împărăției tale [și] încetează împărăția ta, [căci] a fost scurtată și se va sfârși, [pentru că] a fost dată împărăția ta mezilor și perșilor»”.

27.

28.

29. Atunci, Baltasar, împăratul, l-a îmbrăcat pe Daniil [cu] porfiră și colier de aur a pus împrejurul [gâtului] său și i-a dat lui putere [asupra] celei de a treia părți a împărăției sale.

30. Și judecata a venit asupra împăratului Baltasar, iar palatul împărătesc a fost îndepărtat de la haldei și a fost dat mezilor și perșilor.


[1] Înaintea luminii aprinse în casă.

[2] Semnul acesta, adică această scriere minunată de pe perete.

[3] Către împărat.