Iezechiil, cap. 5, 1-10, cf. LXX

1. Iar tu, fiule al omului, ia-ți ție sabie ascuțită mai mult decât briciul frizerului [ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως]! O vei câștiga ție pe aceasta și o vei aduce pe ea asupra capului tău și asupra bărbii tale. Și vei lua cumpănă de greutăți și îi vei deosebi pe ei.

2. Cea de a 4-a [parte] cu foc o vei arde în mijlocul cetății, după împlinirea închiderii zilelor [κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμου]. Și vei lua cea de a 4-a [parte] și o vei arde pe ea în mijlocul ei[1] și pe cea de a 4-a [parte] o vei tăia cu sabia împrejurul ei și pe cea de a 4-a [parte] o vei risipi [în] vânt și sabia o voi goli dinapoia lor [καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν].

3. Și îi vei lua de acolo pe cei puțini cu numărul [καὶ λήμψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ] și îi vei îmbrățișa pe ei [cu] amânarea ta [καὶ συμπεριλήμψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου].

4. Și încă vei lua din ei și îi vei arunca pe ei întru [în] mijlocul focului și îi vei arde pe ei cu foc, [căci] din aceasta va ieși focul. Și vei zice [la] toată casa lui Israil:

5. «Acestea zice Domnul: <Acesta [este] Ierusalimul, [căci] în mijlocul neamurilor și a țărilor celor dimprejurul lui l-am pus pe el!>».

6. Și vei grăi dreptățile Mele celui fărădelege dintre neamuri și cele drepte ale Mele [celui] dintre țările cele dimprejurul său, pentru că dreptățile Mele le-au lepădat și în[tru] cele drepte ale Mele nu au mers în[tru] ele.

7. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru care [lucruri este] scuza voastră [ἡ ἀφορμὴ ὑμῶν], [a celor] dintre neamurile din jurul vostru, și [pentru ce] în cele drepte ale Mele nu ați mers, iar dreptățile Mele nu le-ați făcut, ci nici [măcar] după dreptățile neamurilor dimprejurul vostru nu ați făcut?».

8. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Iată, Eu [sunt] asupra ta [Ἐγὼ ἐπὶ σὲ] și voi face în mijlocul tău judecată înaintea neamurilor [καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν]!

9. Și voi face în[tru] tine [lucruri] pe care nu le-am făcut și pe care, încă, nu le voi face asemenea lor, după toate urâciunile tale.

10. Pentru aceasta, părinții îi vor mânca pe copii în mijlocul tău [πατέρες φάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου], iar copiii îi vor mânca pe părinți [καὶ τέκνα φάγονται πατέρας]. Și voi face în tine judecăți și îi voi risipi pe toți cei rămași ai tăi spre tot vântul [καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον].


[1] În mijlocul cetății.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *