Iezechiil, cap. 5, 11-17; 6, 1-5, cf. LXX

11. Pentru aceasta, Eu trăiesc», zice Domnul. «Oare nu pentru acestea, pe cele sfinte ale Mele le-ai spurcat cu toate urâciunile tale? Iar Eu te voi lepăda pe tine. [Și] nu va cruța ochiul Meu [οὐ φείσεταί Μου ὁ ὀφθαλμός], iar Eu nu [te] voi milui [pe tine].

12. Cea de a 4-a [parte] a ta cu moarte va fi nimicită și cea de a 4-a [parte] a ta cu foamete va fi sfârșită [se va sfârși] în mijlocul tău și pe cea de a 4-a [parte] a ta spre tot vântul îi voi risipi pe ei [o voi risipi pe ea], iar cea de a 4-a [parte] a ta în sabie vor cădea [va cădea] împrejurul tău și sabia o voi goli dinapoia lor [καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν].

13. Și [astfel] va fi împlinită [vor fi împlinite] mânia Mea și urgia Mea asupra lor [καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός Μου καὶ ἡ ὀργή Μου ἐπ᾽ αὐτούς], iar [tu] vei cunoaște [aceasta]. Pentru că Eu, Domnul, am vorbit în[tru] râvna Mea [διότι Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα ἐν ζήλῳ Μου], ca să-Mi împlinesc urgia Mea asupra lor [ἐν τῷ συντελέσαι Με τὴν ὀργήν Μου ἐπ᾽ αὐτούς].

14. Și te voi pune pe tine întru pustiu și pe fiicele tale împrejurul tău înaintea a tot călătorind [celui care călătorește].

15. Și vei fi tristă și nefericită în[tre] neamurile dimprejurul tău, ca să-Mi fac în[tru] tine judecăți cu răzbunarea mâniei Mele [ἐν τῷ ποιῆσαί Με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ Μου]. [Iar] Eu, Domnul, am grăit [Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα] [acestea].

16. Ca să-Mi trimit săgețile Mele, ale foametei, asupra lor, și vor fi întru părăsire. Și voi zdrobi întăritura pâinii tale [καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου]

17. și voi trimite asupra ta foamete și fiare rele și te voi pedepsi pe tine [καὶ τιμωρήσομαί σε]. Iar moartea și sângele vor trece pe[ste] tine [καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ] și sabie voi aduce peste tine dimprejur [καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν]. [Iar] Eu, Domnul, am grăit [Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα] [acestea]»”.

Capitolul 6

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva munților lui Israil și profețește împotriva lor!

3. Și [le] vei zice [lor]: «Munții lui Israil [Munților ai lui Israil], auziți cuvântul Domnului! Așa zice Domnul munților și dealurilor și văilor și vâlcelelor [καὶ ταῖς νάπαις]: <Iată, Eu aduc peste voi sabie și va fi nimicită cu totul [vor fi nimicite cu totul] cele înalte ale voastre!

4. Și vor fi zdrobite jertfelnicele voastre și cele închinate [τὰ τεμένη][1] ale voastre. Și îi voi doborî pe răniții voștri înaintea idolilor voștri [καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν]

5. și voi risipi oasele voastre împrejurul jertfelnicelor voastre [καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν].


[1] Locurile cele închinate zeilor. Pentru că jertfelnicele, la care se face referire aici, erau tot păgâne.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *