Daniil, cap. 7, 1-10, cf. LXX

1. [În] anul cel dintâi, împărățind Baltasar [Βαλτασαρ] țara Babiloniei [Βαβυλωνία], Daniil a avut vedenie [ὅραμα], [fiind] cu capul pe patul său. [Iar] atunci, vedenia pe care a văzut-o, Daniil a scris-o întru începuturile cuvintelor [sale]:

2. „Pe patul meu vedeam în somnurile nopții [καθ᾽ ὕπνους νυκτὸς]…Și, iată, cele 4 vânturi ale cerului au căzut întru marea cea mare [τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ ἐνέπεσον εἰς τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην]!

3. Și cele 4 fiare se suiau din mare [καὶ τέσσαρα θηρία ἀνέβαινον ἐκ τῆς θαλάσσης], deosebindu-se una de alta [διαφέροντα ἓν παρὰ τὸ ἕν].

4. Cea dintâi [era] ca leoaica, având aripi ca ale vulturului, [și] vedeam până ce a fost smuls [au fost smulse] aripile ei și a fost ridicată de la pământ și pe picioarele cele de oameni a stat și inima cea omenească i-a fost dată ei [καὶ ἀνθρωπίνη καρδία ἐδόθη αὐτῇ].

5. Și, iată, împreună cu ea [era] altă fiară, asemănarea având-o de urs, și pe una [din] părți a stat și cele trei coaste erau în gura ei și așa a zis: «Ridică-te [și] mănâncă trupurile cele multe!»!

6. Și împreună cu acestea vedeam o altă fiară ca leopardul și aripile [ei] cele 4 se întindeau deasupra ei și 4 capete [i s-au dat] fiarei și limba i-a fost dată ei.

7. Și împreună cu acestea vedeam în vedenia nopții [ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς] [pe] cea de a 4-a fiară, [pe] cea înfricoșătoare, și frica ei purtând-o [cu] tărie, având dinți mari de fiare, mâncând și sfărâmând, [și] călcând [toate] împrejur [cu] picioarele [ei]. [Dar,] manifestându-se, [era] diferită mai mult decât toate fiarele cele dinaintea ei și avea 10 coarne,

8. iar sfaturile cele multe [erau] în coarnele sale [καὶ βουλαὶ πολλαὶ ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ]. Și, iată, un alt corn a crescut în mijlocul lor [și acesta era] mic în[tre] cornele sale! [Iar] cele trei coarne, [din] cele dintâi, au fost uscate prin ea. Și, iată, ochii [erau] ca ochii omenești în cornul acesta și gura grăindu-le [pe] cele mari și făcea război cu cei Sfinți [καὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς τοὺς Ἁγίους]!

9. Vedeam până când tronurile au fost puse [ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν] și Cel vechi de zile ședea [καὶ Παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο], având veșmântul [Său] ca zăpada [ἔχων περιβολὴν ὡσεὶ χιόνα] și perii capului Său ca lâna cea albă [și] cea curată [καὶ τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν καθαρόν], [iar] tronul [Său] ca văpaia focului [ὁ θρόνος ὡσεὶ φλὸξ πυρός].

10. Și ieșea de la fața Sa râul de foc [καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ πρόσωπον Αὐτοῦ ποταμὸς πυρός], [iar] miile cele de mii Îl slujeau pe El [χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον Αὐτὸν] și zecile de mii cele de zeci de mii stătuseră înaintea Lui [καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν Αὐτῷ] și curtea de judecată a șezut [καὶ κριτήριον ἐκάθισε] și cărțile au fost deschise [καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *