Daniil, cap. 7, 11-18, cf. LXX

11. Atunci vedeam glasul cuvintelor celor mari, pe care cornul le grăia. Și a fost ciomăgită de moarte fiara [καὶ ἀπετυμπανίσθη τὸ θηρίον] și a pierit trupul ei [καὶ ἀπώλετο τὸ σῶμα αὐτοῦ] și a fost dată întru arderea focului [καὶ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός].

12. Și [la] cele din jurul ei s-a retras puterea lor [sa], iar vremea vieții le-a fost dată lor până la o vreme și [la] un timp [καὶ χρόνος ζωῆς ἐδόθη αὐτοῖς ἕως χρόνου καὶ καιροῦ].

13. [Și] vedeam în vedenia nopții…Și, iată, pe norii cerului [ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ] ca Fiul omului venea [ὡς Υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο] și cum [la] Cel vechi de zile ajungea și cei care au fost de față veneau [înaintea] Sa!

14. Și I-a fost dată Lui puterea [καὶ ἐδόθη Αὐτῷ ἐξουσία] și toate neamurile pământului după felurile [lor] și toată slava Lui slujind-o [καὶ πᾶσα δόξα Αὐτῷ λατρεύουσα]. Iar puterea Sa [este] puterea cea veșnică [καὶ ἡ ἐξουσία Αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος], care nu are să fie înlăturată [ἥτις οὐ μὴ ἀρθῇ] și Împărăția Sa [καὶ ἡ Βασιλεία Αὐτοῦ] [e aceea], care nu are să fie stricată [ἥτις οὐ μὴ φθαρῇ].

15. Și am fost istovit [ἀκηδιάσας], eu, Daniil, în[tru] acestea [pe care le-am văzut] în vedenia nopții [ἐν τῷ ὁράματι τῆς νυκτὸς].

16. [Și] am venit către unul [din] cei care au stat și exactitatea o căutam de la el pentru toate acestea [καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ ὑπὲρ πάντων τούτων]. Iar cel care mi-a răspuns îmi zice [mi-a zis] mie [acestea] și judecata cuvintelor mi-a arătat-o mie:

17. «Acestea, fiarele cele mari, sunt cele 4 împărății care vor pieri de pe pământ.

18. Și vor lua Împărăția Sfinții Celui Preaînalt [καὶ παραλήψονται τὴν Βασιλείαν Ἅγιοι Ὑψίστου] și vor ține Împărăția până în veac și până în veacul vecilor [καὶ καθέξουσι τὴν Βασιλείαν ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων]».

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *