Daniil, cap. 7, 19-28, cf. LXX

19. Atunci doream să întreb în mod exact despre fiara cea de-a patra, cea stricând toate și cea foarte înfricoșătoare. Și, iată, dinții ei [erau] cei de fier și unghiile ei [erau] cele de aramă, mâncând toate împrejur și călcând [toate cu] picioarele!

20. Și pentru cele 10 coarne ale sale, cele din capul [ei], și [pentru] cel unul, celălalt, cel crescând, [voiam să știu]. Și au căzut de la ea cele trei. Și [era] cornul care avea ochi și gura vorbind cele mari, iar înfățișarea sa le covârșea pe celelalte.

21. Și vedeam cornul acela, stând cu război către Sfinți și întărindu-se [peste] ei,

22. până ce [a fost] să vină Cel vechi de zile și judecata a dat-o Sfinților celui Preaînalt [καὶ τὴν κρίσιν ἔδωκε τοῖς Ἁγίοις τοῦ Ὑψίστου] și vremea a fost dată, iar Sfinții au ținut Împărăția.

23. Și mi-a[u] fost zis[e] mie pentru fiara cea de-a patra, că: «Împărăția cea a patra va fi pe pământ, care va diferi de tot pământul, și îl va tulbura pe el și îl va zdrobi pe el.

24. Și cele 10 coarne ale împărăției [sunt] cei 10 împărați [care] vor sta. Iar celălalt împărat împreună cu aceia va sta și el va diferi [în] cele rele mai mult decât cei dintâi și 3 împărați va smeri.

25. Și cuvinte înspre Cel Preaînalt va grăi [καὶ ῥήματα εἰς τὸν Ὕψιστον λαλήσει] și pe Sfinții Celui Preaînalt îi va toci [κατατρίψει] și va primi să schimbe vremurile și legea. Și va fi dată [vor fi date] toate întru mâinile sale până la [o] vreme [καὶ παραδοθήσεται πάντα εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἕως καιροῦ] și [până la] vremuri [καὶ καιρῶν] și până la [o] jumătate de vreme [καὶ ἕως ἡμίσους καιροῦ].

26. Și judecata va sta și puterea o vor nimici și se vor sfătui să spurce și să nimicească până la sfârșit.

27. Iar împărăția și puterea și măreția lor și începătura tuturor celor de sub cer a împărățiilor a dat-o poporului celui sfânt al Celui Preaînalt, [ca] să împărățească Împărăția cea veșnică și toate puterile Lui Îi vor fi supuse și se vor supune puterii Sale».

28. Până la pierderea cuvântului [ἕως καταστροφῆς τοῦ λόγου], eu, Daniil, [cu] extaz foarte mă înconjuram [σφόδρα ἐκστάσει περιειχόμην] și bărbăția mea mi s-a deosebit mie [καὶ ἡ ἕξις μου διήνεγκεν ἐμοί] și cuvântul în inima mea s-a întărit [καὶ τὸ ῥῆμα ἐν καρδίᾳ μου ἐστήριξα].