Iezechiil, cap. 6, 6-14, cf. LXX

6. În toată locuința voastră, cetățile vor fi pustiite și cele înalte va fi stins [vor fi stinse], pentru ca să fie nimicite cu totul jertfelnicele voastre. Și vor fi zdrobiți idolii voștri și vor fi ridicate cele închinate ale voastre.

7. Și vor cădea răniții în mijlocul vostru și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul,

8. când are să fie dintre voi mântuindu-se de sabie în[tre] neamuri și în risipirea voastră în[tre] țări.

9. Și vor fi amintindu-și de Mine cei care se mântuie dintre voi în[tre] neamuri, cei care au fost robiți. [Și] acolo M-am jurat [asupra] inimii lor [ἐκεῖ ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν], [cu care] curvește [curvesc] de la Mine [τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ᾽ Ἐμοῦ], și [asupra] ochilor lor, [cu care] curvesc dinapoia obiceiurilor lor [καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς πορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν]. Și vor plânge fețele lor în toate urâciunile lor [καὶ κόψονται πρόσωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν]

10. și vor cunoaște [acestea], pentru că Eu, Domnul, am grăit [acestea]>.

11. Acestea zice Domnul: <Bate [cu] mâna și lovește [cu] piciorul și zi: „Bine făcut! Bine făcut!”! Pentru toate urâciunile casei lui Israil cu sabie și cu foamete și cu moarte vor cădea.

12. Cel de aproape cu sabia va cădea și cel de departe cu moarte va muri, iar cel care este înconjurat cu foamete va fi sfârșit [se va sfârși]. Și [Eu] voi sfârși urgia Mea asupra lor [καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν Μου ἐπ᾽ αὐτούς].

13. Și veți cunoaște [acestea], pentru că Eu [sunt] Domnul, când fiind [vor fi] răniții voștri în mijlocul idolilor voștri, împrejurul jertfelnicelor voastre, pe tot dealul cel înalt și sub pomul cel umbros, [sub] care au dat acolo miros de bună mireasmă [la] toți idolii lor.

14. Și voi întinde mâna Mea împotriva lor și voi pune pământul spre stingere și spre pieire de la pustiul Devlata [Δεβλαθα], din toată locuința. Și veți cunoaște [acestea], că[ci] Eu [sunt] Domnul>»”.