Daniil, cap. 8, 1-14, cf. LXX

1. [În] cel de-al 3-lea an, împărățind Baltasar, vedenia pe care am văzut-o eu, Daniil, după [ce a fost] să o văd eu pe cea dintâi[1].

2. Și am văzut în vedenia visului meu, fiind eu în cetatea Suselor[2] [ἐν Σούσοις τῇ πόλει], care este în țara Elimes[3] [ἥτις ἐστὶν ἐν Ἐλυμαΐδι χώρα], încă fiind eu către [calea] porții Elamului [ἔτι ὄντος μου πρὸς τῇ πύλῃ Αιλαμ].

3. Ridicându-mi ochii, am văzut un berbec mare, care a stat înaintea porții, și avea coarne. Și unul [era] mai înalt [decât] altul și [cornul] mai înalt se suia.

4. Și, împreună cu acestea, am văzut berbecul împungând către răsărituri [κερατίζοντα πρὸς ἀνατολὰς] și către miazănoapte, și către apusuri [καὶ πρὸς δυσμὰς] și [către] miazăzi. Iar toate fiarele nu au stat [nu am putut să stea] înaintea sa și nu era cel care să-l izbăvească din mâinile sale. Și făcea [pre]cum voia și a fost înălțat.

5. Iar eu priveam…Și, iată, țapul caprelor venea din apusuri [τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν] peste fața pământului [ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς] și [el] nu atingea pământul [καὶ οὐχ ἥπτετο τῆς γῆς]! Și era cornul cel unul al țapului în mijlocul ochilor săi.

6. Iar [țapul] a venit peste berbec, [peste] cel având coarne, pe care [eu] l-am văzut, care a stat către poartă, și a alergat către el în mânia urgiei [καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν θυμῷ ὀργῆς][sale].

7. Și l-am văzut pe al apropiindu-se către berbec și a fost înfuriat [s-a înfuriat] împotriva sa și l-a lovit și i-a zdrobit cele două coarne ale sale. Iar tăria nu mai era în berbec [ca] să stea împotriva țapului. Și l-a trântit pe el la pământ și l-a zdrobit pe el și nu era cel care să-l izbăvească pe berbec din [mâna] țapului.

8. Iar țapul caprelor s-a întărit foarte. Și când s-a întărit [acesta], i-a fost zdrobit lui cornul cel mare. Și i s-a[u] suit lui alte 4 coarne după aceea[4], înspre cele 4 vânturi ale cerului [εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ].

9. Iar din unul [dintre] ele[5] a crescut un corn tare și s-a întărit [și mai mult] și a lovit spre miazăzi și spre răsărituri și spre miazănoapte.

10. Și a fost înălțat până la stelele cerului [καὶ ὑψώθη ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ] și a fost aruncat pe pământ din stele [καὶ ἐρράχθη ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀστέρων] și de [către] ei a fost călcat în picioare.

11. Până ce Arhistrategul[6] va izbăvi robia [ἕως ὁ Ἀρχιστράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχμαλωσίαν] și pentru El munții cei din veac a fost dărâmat [au fost dărâmați] [καὶ δι᾽ Αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ἀπ᾽ αἰῶνος ἐρράχθη]. Și a fost ridicat locul lor, și jertfa, și a fost pusă ea până la pământ pe pământ [καὶ ἐξήρθη ὁ τόπος αὐτῶν, καὶ θυσία, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν][7]. Și a fost bine sporit și a fost făcut [astfel] și [locul] cel sfânt va fi pustiit [καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται][8].

12. Și păcatele au fost făcute pe[ste] jertfă [καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι], iar dreptatea a fost aruncată la pământ [καὶ ἐρρίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη]. Și [el] a făcut [acestea] și a fost bine sporit.

13. Și auzeam un Sfânt grăind…Și altul i-a zis aceluia, celui grăind: «Până ce [când] vedenia va sta, și jertfa, care a fost ridicată, și păcatul pustiirii [ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως], care a fost dat, iar cele sfinte va fi pustiit [vor fi pustiite] spre călcarea în picioare?».

14. Și i-a zis lui: «Până în seară și dimineață [ἕως ἑσπέρας καὶ πρωὶ], zile 2.300 [ἡμέραι δισχίλιαι τριακόσιαι], iar [apoi] va fi curățit [locul] cel sfânt [καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον]».


[1] Pe prima dintre vedenii.

[2] De la Σοῦσα, forma de N. În text e D. pl.

[3] De la Ἐλυμαίς, forma de N. În text e D. sg.

[4] După ce i-a fost zdrobit cornul cel mare.

[5] Din unul din cele 4 coarne.

[6] Hristos Domnul.

[7] Odată cu răstignirea Domnului, Ierusalimul iudaic și cultul slujit acolo și-au pierdut dimensiunea lor profetică, pentru că a încetat preoția vechitestamentară. Căci cine nu crede în Hristos Dumnezeu și nu-I slujește Lui, acela nu are de-a face cu Preoția lui Dumnezeu. Pentru că Preoția lui Hristos e dată Slujitorilor Săi în Biserica Sa.

[8] Templul din Ierusalim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *