Daniil, cap. 8, 15-27, cf. LXX

15. Și a fost, când eu [eram] a vedea [văzusem aceasta], [că] eu, Daniil, vedenia căutam să o înțeleg. Și, iată, a stat înaintea mea ca vedenie de om [ἔστη κατεναντίον μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου]!”.

16. Și am auzit glas de om în mijlocul a Ule [καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνθρώπου ἀνὰ μέσον τοῦ Ουλαι] și [El] a chemat și a zis: «Gavriil [Γαβριηλ][1], fă-l să înțeleagă vedenia pe acesta [συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν]!». Iar cel care a fost strigat, a zis: «Omul[e] [ὁ ἄνθρωπος], despre porunca aceasta [este] vedenia [ἐπὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ἡ ὅρασις]!».

17. Și a venit și a stat, avându-mă stând în picioare. Și când [a fost] a veni el, a[m] fost tulburat și am căzut pe fața mea. Iar [el] mi-a zis mie: «Vezi, fiule al omului, căci încă spre ceasul vremii acesteia [este] vedenia [ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιροῦ τοῦτο τὸ ὅραμα]!».

18. Și, grăind el[2] împreună cu mine, am fost adormit [am adormit] pe fața [mea] la pământ [ἐκοιμήθην ἐπὶ πρόσωπον χαμαι]. Iar cel care s-a atins de mine [καὶ ἁψάμενός μου][3], m-a ridicat pe mine la loc [ἤγειρέ με ἐπὶ τοῦ τόπου][4]

19. și mi-a zis mie: «Iată, eu îți vestesc ție, [despre] care va fi [vor fi] la sfârșitul urgiei fiilor poporului tău [ἃ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτου τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου]! Căci încă spre ceasul sfârșitului vremii va rămâne [ἔτι γὰρ εἰς ὥρας καιροῦ συντελείας μενεῖ].

20. [Iar] berbecul pe care l-ai văzut, având coarne, este împăratul mezilor și al perșilor.

21. Țapul caprelor este împăratul ellinilor, iar cornul cel mare, [cel] din mijlocul ochilor săi, acesta [este] împăratul cel dintâi.

22. Și cele care au fost zdrobite și au urcat după el, cele 4 coarne, [sunt] cei 4 împărați ai neamului său, [care] se vor ridica, [dar] nu potrivit cu tăria sa.

23. Și la cel din urmă al împărăției lor, împlinindu-se păcatele lor, se va ridica împăratul cel nerușinat [la] față [și] înțelegând tainele [ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ διανοούμενος αἰνίγματα].

24. Și va fi întărită tăria sa, dar nu prin tăria sa, și pe cel minunat îl va strica, și va fi bine sporit și va face. Și îi va strica pe stăpânitori, [dar] și mulțimea celor Sfinți [δῆμον Ἁγίων],

25. [cât] și pe cei Sfinți, gândul său [τὸ διανόημα αὐτοῦ]. Și va fi bine sporită minciuna în mâinile sale [εὐοδωθήσεται τὸ ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ] și inima sa va fi înălțată [se va înălța][5] și [cu] vicleșug îi va nimici pe mulți. Și peste pieirea oamenilor va sta [καὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρῶν στήσεται] și va face adunarea mâinii [καὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς] și va răsplăti [καὶ ἀποδώσεται].

26. [Iar] vedenia serii și [cea] de dimineață a fost aflată în adevăr [ηὑρέθη ἐπ᾽ ἀληθείας]. Iar acum pecetluită [este] vedenia [καὶ νῦν πεφραγμένον τὸ ὅραμα], căci încă [este] întru zile multe [ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας πολλάς]».

27. [Iar] eu, Daniil, am fost slăbit zile multe[6]. Și [apoi] m-am ridicat [și] făceam iarăși lucrurile cele împărătești. Și mă osteneam [cu] vedenia [καὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁράματι][7] și nu era cel care să gândească [aceasta].


[1] Sfântul Arhanghel Gavriil.

[2] Același Sfânt Arhanghel Gavriil.

[3] Același Arhanghel.

[4] M-a ridicat în picioare.

[5] El se va trufi.

[6] Din cauza marilor vedenii dumnezeiești pe care le-a văzut în mod extatic.

[7] Mă osteneam să înțeleg vedenia avută.