Daniil, cap. 10, 1-15, cf. LXX

1. În anul cel dintâi ai lui Chiros[1], al împăratului perșilor, porunca i-a fost arătată lui Daniil [πρόσταγμα ἐδείχθη τῷ Δανιηλ], al cărui nume a fost chemat Baltasar [Βαλτασαρ]. „Și adevărată [adevărate erau] vedenia și porunca [καὶ ἀληθὲς τὸ ὅραμα καὶ τὸ πρόσταγμα], iar mulțimea cea tare va fi văzut [va vedea] porunca [καὶ τὸ πλῆθος τὸ ἰσχυρὸν διανοηθήσεται τὸ πρόσταγμα] și [pe care] eu însumi am văzut-o în vedenie [καὶ διενοήθην αὐτὸ ἐν ὁράματι].

2. [Și] în zilele acelea, eu, Daniil, eram [am fost] plângând trei săptămâni [ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας]

3. [și] pâinea poftelor nu am mâncat [ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον][2], iar carnea și vinul nu a[u] intrat întru gura mea [καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου] [și cu] ulei nu m-am uns, până ce [nu a fost] să se împlinească cu mine cele 3 săptămâni de zile [ἔλαιον οὐκ ἠλειψάμην, ἕως τοῦ συντελέσαι με τὰς τρεῖς ἑβδομάδας τῶν ἡμερῶν].

4. Și a fost [în] ziua a 24-a a lunii celei dintâi [καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου], iar eu eram la buza[3] râului celui mare [καὶ ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου], care este Tigris[4]/ Tigrul[5].

5. Și am ridicat ochii mei și am văzut[6]. Și, iată, un om îmbrăcat [în veșminte] de in [ἄνθρωπος εἷς ἐνδεδυμένος βύσσινα] și șalele [sale] încinse [cu cingătoare] de in [καὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ], iar din mijlocul său [strălucind] lumină [καὶ ἐκ μέσου αὐτοῦ φῶς]!

6. Și trupul său [era] ca tarsisul[7] [καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις] și fața sa ca vederea fulgerului [καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς] și ochii săi ca făcliile de foc [καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός] și brațele sale și picioarele ca arama strălucind [βραχίονες αὐτοῦ καὶ οἱ πόδες ὡσεὶ χαλκὸς ἐξαστράπτων], iar glasul vorbirii sale [era] ca glasul mulțimii [καὶ φωνὴ λαλιᾶς αὐτοῦ ὡσεὶ φωνὴ θορύβου].

7. Și am văzut eu, Daniil, această mare vedenie, iar oamenii, cei fiind împreună cu mine, nu au văzut vedenia aceasta, dar frica cea tare a căzut pe[ste] ei [καὶ φόβος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτούς] și au fugit în grabă [καὶ ἀπέδρασαν ἐν σπουδῇ].

8. Iar eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie și nu a rămas în mine tăria [mea]. Și, iată, Duhul[8] a fost întors [S-a întors] în[tru] mine [Πνεῦμα ἐπεστράφη ἐπ᾽ ἐμὲ], întru stricăciune[a] [εἰς φθοράν][mea], și nu am biruit!

9. Și nu am auzit glasul vorbirii sale. [Iar] eu eram căzut pe fața mea la pământ [ἐγὼ ἤμην πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν].

10. Și, iată, [cu] mâna s-a apropiat de mine și m-a ridicat pe mine din genunchi [καὶ ἤγειρέ με ἐπὶ τῶν γονάτων], din urmele picioarelor mele [ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν μου]!

11. Și mi-a zis mie: «Daniil, omul cel nefericit ești [ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ]! Gândește asupra poruncilor cărora [pe care] eu le grăiesc către tine și stai la locul tău, căci acum am fost trimis către tine!». Și când [era] să grăiască el împreună cu mine porunca aceasta, [eu] am stat cutremurându-mă[9].

12. Și a zis către mine: «Nu te teme, Daniil! Că[ci] din ziua cea dintâi, [în] care ai dat fața ta să gândească [ἧς ἔδωκας τὸ πρόσωπόν σου διανοηθῆναι] și să se smerească înaintea Domnului [καὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον Κυρίου], Dumnezeului tău [τοῦ Θεοῦ σου], a fost auzit cuvântul tău [εἰσηκούσθη τὸ ῥῆμά σου][10] și eu am venit în[tru] cuvântul tău [καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον ἐν τῷ ῥήματί σου][11].

13. Și strategul [ὁ στρατηγὸς][12] împăratului perșilor se împotrivise împotriva mea 21 de zi[le]. Și iată, Mihail [Μιχαήλ][13], unul [din] stăpânitorii cei dintâi [εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων], a venit să-mi ajute mie [ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι]! Și pe el[14] acolo l-am lăsat, împreună cu stategul împăratului perșilor».

14. Și mi-a zis mie: «Am venit să-ți arăt ție ce va întâmpina poporului [poporul] tău în zilele din urmă, căci vedenia [este] încă întru zile [ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας]».

15. Și când el [era] să grăiască împreună cu mine poruncile acestea, [eu] mi-am dat fața mea la pământ și am tăcut.


[1] De la N. Κῦρος.

[2] N-am mâncat pâine după pofta inimii mele.

[3] Substantivul χεῖλος (în text avem forma de G. sg.) înseamnă buză, margine, hotar. L-am preferat aici pe buză pentru expresivitate, înțelegând prin aceasta că Sfântul Daniil era pe malul râului.

[4] De la N. Τίγρης.

[5] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Tigris și https://ro.wikipedia.org/wiki/Tigru_(râu).

[6] Am văzut în vedenie toate acestea.

[7] Berilul: https://ro.wikipedia.org/wiki/Beril.

[8] Duhul Sfânt. Cu sensul de slava Duhului Sfânt.

[9] Cutremurându-mă în adâncul meu.

[10] De către Dumnezeu.

[11] Și eu am fost trimis și am venit spre împlinirea rugăciunii tale. Pentru că cel care i s-a arătat în vedenie a fost Sfântul Arhanghel Gavriil, cel care i se arătase și mai înainte.

[12] Se referă la o altă Putere cerească. La Îngerul păzitor al perșilor.

[13] Sfântul Arhanghel Mihail.

[14] Pe Sfântul Arhanghel Mihail.