Daniil, cap. 10, 16-21, cf. LXX

16. Și, iată, ca asemănarea mâinii omului s-a atins de buzele mele [ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μου τῶν χειλέων]! Și am deschis gura mea și am grăit și am zis celui care a stat înaintea mea: «Doamne [Κύριε], și ca vedenia a fost întoarsă în coasta mea [καὶ ὡς ὅρασις ἀπεστράφη ἐπὶ τὸ πλευρόν μου][1], în mine [ἐπ᾽ ἐμέ], și nu [mai] era în mine tăria [καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς] [mea][2]!

17. Și cum va putea slujitorul să grăiască cu Domnul său? Iar eu am slăbit și nu [mai] este în[tru] mine tăria [mea] și duhul [meu] nu a fost lăsat în[tru] mine [καὶ πνεῦμα οὐ κατελείφθη ἐν ἐμοι]».

18. Și [el] a adăugat și s-a atins de mine ca vedenia omului [καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου] și m-a copleșit pe mine.

19. Și mi-a zis mie: «Omul cel nefericit ești [ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ]. Nu te teme [μὴ φοβοῦ]! Însănătoșește-te [ὑγίαινε], îmbărbătează-te [ἀνδρίζου] și întărește-te [καὶ ἴσχυε]!». Iar când [a fost] să grăiască el împreună cu mine, m-am întărit și am zis: «Să grăiască Domnul meu [λαλησάτω ὁ Κύριός μου][3], că[ci] m-a întărit pe mine [ὅτι ἐνίσχυσέ με]!».

20. Și [el] a zis către mine: «Cunoști de ce am venit către tine? Și acum mă voi întoarce [νῦν ἐπιστρέψω], [pentru] a [mă] lupta fără de veste cu strategul[4] împăratului perșilor [διαμάχεσθαι μετὰ τοῦ στρατηγοῦ βασιλέως τῶν περσῶν]. Iar eu ieșeam, și, iată, strategul ellinilor [στρατηγὸς ἑλλήνων][5] intra!

21. Și [καὶ], în mod deosebit [μάλα], ți le voi arăta ție pe cele dintâi în înscrierea adevărului [ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῇ ἀληθείας]. Și [Căci] niciunul [nu] era care să ajute împreună cu mine pentru acestea [καὶ οὐθεὶς ἦν ὁ βοηθῶν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπὲρ τούτων][6], fără numai Mihail [ἀλλ᾽ ἢ Μιχαηλ], Îngerul [ὁ Ἄγγελος][7]».


[1] Coastă în loc de inimă. Căci vedenia se vede duhovnicește, când ai ochii inimii curați, curățiți prin slava lui Dumnezeu.

[2] Am rămas fără tărie, fără putere, când am văzut vedenia Ta, Doamne!

[3] Să-mi grăiască Domnul prin tine, Arhanghelule al lui Dumnezeu!

[4] Îngerul păzitor al perșilor.

[5] Îngerul păzitor al ellinilor.

[6] Cel care i s-a arătat acum a fost tot Sfântul Arhanghel Gavriil.

[7] Sfântul Arhanghel Mihail. Căci toate Puterile cerești sunt denumite sub titulatura de Îngeri.