Daniil, cap. 10, 16-21, cf. LXX

16. Și, iată, ca asemănarea mâinii omului s-a atins de buzele mele [ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μου τῶν χειλέων]! Și am deschis gura mea și am grăit și am zis celui care a stat înaintea mea: «Doamne [Κύριε], și ca vedenia a fost întoarsă în coasta mea [καὶ ὡς ὅρασις ἀπεστράφη ἐπὶ τὸ πλευρόν μου][1], în mine [ἐπ᾽ ἐμέ], și nu [mai] era în mine tăria [καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς] [mea][2]!

17. Și cum va putea slujitorul să grăiască cu Domnul său? Iar eu am slăbit și nu [mai] este în[tru] mine tăria [mea] și duhul [meu] nu a fost lăsat în[tru] mine [καὶ πνεῦμα οὐ κατελείφθη ἐν ἐμοι]».

18. Și [el] a adăugat și s-a atins de mine ca vedenia omului [καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου] și m-a copleșit pe mine.

19. Și mi-a zis mie: «Omul cel nefericit ești [ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ]. Nu te teme [μὴ φοβοῦ]! Însănătoșește-te [ὑγίαινε], îmbărbătează-te [ἀνδρίζου] și întărește-te [καὶ ἴσχυε]!». Iar când [a fost] să grăiască el împreună cu mine, m-am întărit și am zis: «Să grăiască Domnul meu [λαλησάτω ὁ Κύριός μου][3], că[ci] m-a întărit pe mine [ὅτι ἐνίσχυσέ με]!».

20. Și [el] a zis către mine: «Cunoști de ce am venit către tine? Și acum mă voi întoarce [νῦν ἐπιστρέψω], [pentru] a [mă] lupta fără de veste cu strategul[4] împăratului perșilor [διαμάχεσθαι μετὰ τοῦ στρατηγοῦ βασιλέως τῶν περσῶν]. Iar eu ieșeam, și, iată, strategul ellinilor [στρατηγὸς ἑλλήνων][5] intra!

21. Și [καὶ], în mod deosebit [μάλα], ți le voi arăta ție pe cele dintâi în înscrierea adevărului [ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῇ ἀληθείας]. Și [Căci] niciunul [nu] era care să ajute împreună cu mine pentru acestea [καὶ οὐθεὶς ἦν ὁ βοηθῶν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπὲρ τούτων][6], fără numai Mihail [ἀλλ᾽ ἢ Μιχαηλ], Îngerul [ὁ Ἄγγελος][7]».


[1] Coastă în loc de inimă. Căci vedenia se vede duhovnicește, când ai ochii inimii curați, curățiți prin slava lui Dumnezeu.

[2] Am rămas fără tărie, fără putere, când am văzut vedenia Ta, Doamne!

[3] Să-mi grăiască Domnul prin tine, Arhanghelule al lui Dumnezeu!

[4] Îngerul păzitor al perșilor.

[5] Îngerul păzitor al ellinilor.

[6] Cel care i s-a arătat acum a fost tot Sfântul Arhanghel Gavriil.

[7] Sfântul Arhanghel Mihail. Căci toate Puterile cerești sunt denumite sub titulatura de Îngeri.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *