Daniil, cap. 11, 1-14, cf. LXX

1. Iar în anul cel dintâi al împăratului Chiros, [Gavriil] mi-a zis mie să mă întăresc și [pentru] a mă îmbărbăta.

2. «Iar acum am venit [ca] adevărul să-ți vestesc ție. Iată, trei împărați s-au împotrivit în Persis[1]/ Persia, iar cel de-al 4-lea se va îmbogăți [cu] bogăție mare mai mult decât toți, iar când are să biruie el în bogăția sa, [atunci] se va ridica împotriva [la] tot împăratul ellinilor!

3. Și va sta împăratul cel puternic și va domni domnia cea multă și [el] va face precum are să voiască.

4. Dar când are să se ridice el, [atunci] va fi zdrobită împărăția sa și va fi împărțită întru cele 4 vânturi ale cerului. [Și va fi] nu după tăria sa, nici după domnia sa, [cu] care [el] a domnit, că[ci] îi va fi luată împărăția sa și alții îi vor învăța pe ei.

5. Și se va întări împăratul Egiptosului, iar unul dintre stăpânitori îl va birui pe el și va stăpâni stăpânirea cea mare [peste] stăpânirea sa[2],

6. iar spre sfârșitul anilor îi va conduce pe ei. Și va intra împăratul Egiptosului întru împărăția cea de miazănoapte[, pentru ca] să facă înțelegeri [συνθήκας] [cu ea]. Dar nu are să biruie, că[ci] brațul său nu va sta tare, și [ci] brațul său va amorți și vin [vor veni] cei împreună cu el și [acesta] va rămâne spre ceasuri [καὶ μενεῖ εἰς ὥρας].

7. Și se va ridica planta din rădăcina sa după sine. Și va veni spre puterea sa, în[tru] tăria sa, împăratul de miazănoapte și va face tulburare și va birui.

8. Iar pe dumnezeii lor îi va răsturna, împreună cu cele topite ale lor. Iar mulțimile lor, împreună cu vasele poftelor lor, [cele] de argint și de aur, în[tru] robie vor fi duși, întru Egiptos, și va fi [un] an [cu] împăratul de miazănoapte.

9. Și va intra spre împărăția Egiptosului zile [la rând] și se va întoarce [apoi] în pământul său.

10. Iar fiul său, și [acesta] va fi întărâtat, și [el] va aduna adunarea mulțimii celei multe [καὶ συνάξει συναγωγὴν ὄχλου πολλοῦ], și va intra după ea. Și trăgându-i [după el] va veni și se va întoarce și va fi întărâtat în[tru] mult.

11. Și va fi urgisit împăratul Egiptosului și se va război cu împăratul de miazănoapte și va fi dată adunarea întru mâinile sale.

12. Și [acesta] va lua adunarea și va fi înălțată inima sa [καὶ ὑψωθήσεται ἡ καρδία αὐτου][3] și îi va tulbura pe mulți, dar nu are să se teamă.

13. Și se va întoarce împăratul de miazănoapte și va aduna adunarea cetății mai mare decât cea dintâi, [în] anul după împlinirea vremii, și va intra întru ea, spre el, cu mulțime multă și cu bogățiile cele multe.

14. Și, în vremurile acelea [ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις], mințile [lor] se vor ridica împotriva împăratului Egiptosului [διάνοιαι ἀναστήσονται ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπτου]. Și [el] le va rezidi pe cele care au căzut ale poporului său și se va ridica spre [aceea ca] să se ridice profeția [καὶ ἀναστήσεται εἰς τὸ ἀναστῆσαι τὴν προφητείαν] și vor lovi împotriva [καὶ προσκόψουσι] [lor].


[1] De la N. Περσίς. Pentru că în text e forma de D. sg.

[2] Peste țara Egiptului.

[3] Va fi înălțată inima lui de către demoni. Pentru că el se va trufi în inima sa.