Daniil, cap. 11, 15-28, cf. LXX

15. Și va intra împăratul de miazănoapte și își va întoarce sulițele sale [καὶ ἐπιστρέψει τὰ δόρατα αὐτοῦ] și va lua cetatea cea tare. Dar brațele împăratului Egiptosului vor sta împreună cu ale stăpânitorilor săi și nu va fi tăria sa, pentru [ca] să i se împotrivească lui.

16. Și va face, cel care intră [va intra] împotriva lui, după voia sa, și nu va fi înaintea sa cel care [i] s-a împotrivit [lui]. Și [el] va sta în țară [καὶ στήσεται ἐν τῇ χώρᾳ] și va fi sfârșind toate cu mâinile sale [καὶ ἐπιτελεσθήσεται πάντα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ].

17. Și își va da fața sa [ca] să intre [cu] tăria a toată lucrarea sa [καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπελθεῖν βίᾳ πᾶν τὸ ἔργον αὐτοῦ] și înțelegerile cu el le va face. Iar pe fiica omului i-o va da lui [καὶ θυγατέρα ἀνθρώπου δώσει αὐτῷ], pentru [ca] să o strice pe ea [εἰς τὸ φθεῖραι αὐτήν][1], și nu [o] va convinge și nu va fi [καὶ οὐ πείσεται καὶ οὐκ ἔσται] [a lui].

18. Și își va da fața sa către mare și le va lua pe cele multe. Și va întoarce urgia ocării lor în[tru] jurământ spre ocara sa [καὶ ἐπιστρέψει ὀργὴν ὀνειδισμοῦ αὐτῶν ἐν ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ].

19. [Și] își va întoarce fața sa pentru ca să biruie țara sa [ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὸ κατισχῦσαι τὴν χώραν αὐτοῦ], dar se va poticni și va cădea și nu va fi aflat [καὶ προσκόψει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται].

20. Și se va ridica din rădăcina sa planta împărăției întru înviere [καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας εἰς ἀνάστασιν]: bărbatul lovind slava împăratului [ἀνὴρ τύπτων δόξαν βασιλέως]. Iar în zilele cele din urmă va fi zdrobit [καὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριβήσεται], dar nu cu urgie și nici cu război [καὶ οὐκ ἐν ὀργῇ οὐδὲ ἐν πολέμῳ].

21. Și se va ridica împotriva locului său cel bun de disprețuit [εὐκαταφρόνητος] și nu îi va fi dată pentru el slava împăratului. Și împăratul va veni [și] fără de veste va birui în[tru] moștenirea sa [ἐν κληροδοσίᾳ αὐτοῦ].

22. Iar brațele celor care au fost zdrobiți, le va zdrobi de la fața sa.

23. Și cu făgăduință, [dar] și [cu] mulțimea care a fost rânduită împreună cu el, va face minciună [ποιήσει ψεῦδος] și împotriva neamului celui tare [va merge] cu neamul cel puțin [καὶ ἐπὶ ἔθνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοστῷ ἔθνει].

24. [Și] fără de veste va pustii cetatea [ἐξάπινα ἐρημώσει πόλιν] și va face câte nu au făcut părinții săi [καὶ ποιήσει ὅσα οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ] și nici părinții părinților săi [οὐδὲ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ]: jefuire și prăzi, iar bogățiile lor, [acesta] le va da [altora]. Și împotriva cetății celei tari va fi gândind [καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἰσχυρὰν διανοηθήσεται], dar gândurile sale [vor fi] întru zadar [καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ εἰς μάτην] [în zadar].

25. Și va fi ridicată tăria sa și inima sa [καὶ ἐγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ] împotriva împăratului Egiptosului cu mulțime multă, iar împăratul Egiptosului va fi întărâtat spre război [ἐρεθισθήσεται εἰς πόλεμον] cu mulțime foarte tare [și] mare. Și [el] nu va sta [καὶ οὐ στήσεται], că[ci cineva] va fi gândind împotriva lui [cu] mintea [ὅτι διανοηθήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν διανοίᾳ] [sa].

26. Și îl vor mistui pe el grijile sale [καὶ καταναλώσουσιν[2] αὐτὸν μέριμναι αὐτοῦ]. Și se vor întoarce [către] el [καὶ ἀποστρέψουσιν αὐτόν], iar [el] va veni și [îi] va trage [după el] și vor cădea răniții cei mulți [καὶ παρελεύσεται καὶ κατασυριεῖ καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί].

27. Iar cei doi împărați singuri vor cina împotriva sa [καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ] și la o masă vor mânca [καὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται] și vor grăi cele mincinoase [καὶ ψευδολογήσουσι] și nu vor fi bine sporind [καὶ οὐκ εὐοδωθήσονται], căci sfârșitul [este] încă întru vreme [ἔτι γὰρ συντέλεια εἰς καιρόν] [la vremea sa].

28. Și se va întoarce întru țara sa cu bogățiile cele multe, iar inima sa spre făgăduința cea sfântă o va face [καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου ποιήσει], și se va întoarce în[tru] țara sa.


[1] Ca să o dezvirgineze.

[2] Îl vor consuma, îl vor slăbi mult.