Baruh, cap. 1, 1-14, cf. LXX

 1. Iar acestea [sunt] cuvintele cărții pe care le-a scris Baruh [Βαροὺχ], fiul lui Nirias[1], fiul lui Maases[2], fiul lui Sedechias[3], fiul lui Asadias[4], fiul lui Helchias[5], în Babilon,

2. în anul al 5-lea, în luna a 7-a, în vremea [în] care au luat haldeii Ierusalimul și l-au ars pe el cu foc [καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν ἐν πυρί].

3. Și a citit Baruh cuvintele cărții acesteia în urechile lui Iehonias[6], ale fiului lui Ioachim, ale împăratului Iudasului și în urechile a tot poporul care vin [a venit] către carte

4. și în urechile celor tari și ale fiilor împăraților și în urechile celor mai bătrâni și în urechile a tot poporul, de la mic până la mare, ale tuturor celor care locuiesc în Babilon la râul Sud [Σουδ].

5. Și [ei] plângeau și posteau și se rugau înaintea Domnului [καὶ ἔκλαιον καὶ ἐνήστευον καὶ ηὔχοντο ἐναντίον Κυρίου].

6. Și au adunat argint, precum mâna fiecăruia putea [καθὰ ἑκάστου ἠδύνατο ἡ χείρ] [a putut],

7. și l-au trimis întru Ierusalim, către Ioachim, fiul lui Helchias, fiul lui Salom[7] preotul, și către preoți și către tot poporul, care au fost aflați împreună cu el în Ierusalim,

8. – când [a fost] să ia el vasele casei Domnului, cele care au fost scoase din templu, [ca] să se întoarcă [cu ele] întru pământul Iudasului [în] a zecea a lui Siuan[8], vasele cele de argint care au fost făcute de Sedechias, fiul lui Iosias, împăratul Iudasului,

9. după [ce a fost] să înstrăineze Nabuhodonosor, împăratul Babilonului, pe Iehonias și pe stăpânitori și pe cei legați și pe cei puternici și pe poporul pământului din Ierusalim și l-a dus pe el [i-a dus pe ei] întru Babilon –,

10. și au zis: „Iată, am trimis către voi argint! Și cumpărați de [acest] argint arderi de tot și [jertfe] pentru păcat și tămâie! Și faceți manna și aduce-ți-o pe jertfelnicul Domnului, Dumnezeului nostru [καὶ ποιήσατε μαννα καὶ ἀνοίσατε ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν]!

11. Și rugați-vă [προσεύξασθε] pentru viața lui Nabuhodonosor [Ναβουχοδονοσορ], a împăratului Babilonului, și spre viața lui Baltasar [Βαλτασαρ], a fiului său, pentru ca să fie zilele lor ca zilele cerului pe pământ [ἵνα ὦσιν αἱ ἡμέραι αὐτῶν ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς]!

12. Și Domnul ne va da nouă tărie [καὶ δώσει Κύριος ἰσχὺν ἡμῖν] și ne va lumina ochii noștri [καὶ φωτίσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν]. Și vom trăi sub umbra lui Nabuhodonosor [καὶ ζησόμεθα ὑπὸ τὴν σκιὰν Ναβουχοδονοσορ], a împăratului Babilonului, și sub umbra lui Baltasar, a fiului său, și vom sluji lor zile multe și vom afla har înaintea lor [καὶ εὑρήσομεν χάριν ἐναντίον αὐτῶν].

13. Și vă rugați pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, că[ci] am păcătuit Domnului, Dumnezeului nostru și nu s-a întors mânia Domnului și urgia Sa de la noi până în ziua aceasta!

14. Și veți citi cartea aceasta, pe care am trimis-o către voi, [ca] să mărturisiți în casa Domnului în ziua praznicului [ἐξαγορεῦσαι ἐν οἴκῳ Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς] și în zilele vremii [καὶ ἐν ἡμέραις καιροῦ].


[1] De la N. Νηριας.

[2] De la N. Μαασαις.

[3] De la N. Σεδεκιας.

[4] De la N. Ασαδιας.

[5] De la N. Χελκιας.

[6] De la N. Ἰεχονίας.

[7] De la N. Σαλωμ.

[8] De la N. Σιουαν.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *