Iezechiil, cap. 7, 14-27, cf. LXX

14. Trâmbițați cu trâmbița și judecați toate!

15. Războiul [este] cu sabia din afară, iar foametea și moartea [sunt] dinăuntru. Cel care [este] în câmp cu sabia va muri, iar pe cei [care sunt] în cetate, foametea și moartea îi va [vor] sfârși.

16. Și vor fi mântuiți cei care se mântuie dintre ei [καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ αὐτῶν] și [aceștia] vor fi pe munți [καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων]. [Dar] pe toți îi voi omorî [πάντας ἀποκτενῶ], pe fiecare în[tru] nedreptățile sale [ἕκαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ].

17. Toate mâinile vor fi slăbite și toate coapsele vor fi spurcate [cu] urină [καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ][1].

18. Și se vor încinge [cu] pânze de sac și îi va acoperi pe ei uimirea [καὶ καλύψει αὐτοὺς θάμβος][2]. Și pe toată fața [va fi] rușinea asupra lor, iar pe tot capul [va fi] pleșuvia.

19. Argintul lor va fi aruncat în cele largi[3], iar aurul lor va fi trecut cu vederea. Sufletele lor nu or să fie săturate [αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν], iar pântecele lor nu or să fie umplute [καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσιν], căci chinuirea nedreptăților lor s-a făcut [διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο].

20. Pe cele alese ale lumii spre mândrie le-au pus pe ele [ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ], iar chipurile urâciunilor lor le-au făcut din ele [καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν]. Pentru aceasta le-am dat[4] pe ele lor spre necurăție [ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν].

21. Și le voi da pe ele întru mâinile celor străini [ca] să le prade pe ele și răufăcătorilor pământului întru prăzi și le vor spurca pe ele.

22. Și voi întoarce fața Mea de la ei [καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν Μου ἀπ᾽ αὐτῶν] și vor spurca cercetarea Mea [καὶ μιανοῦσιν τὴν ἐπισκοπήν Μου] și vor intra spre ele fără de pază [καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀφυλάκτως][5] și le vor spurca pe ele [καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά].

23. Și vor face neorânduială [καὶ ποιήσουσι φυρμόν], pentru că pământul [este] plin de popoare și cetatea [este] plină de fărădelege [διότι ἡ γῆ πλήρης λαῶν καὶ ἡ πόλις πλήρης ἀνομίας].

24. Și voi întoarce nechezarea tăriei lor [καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν][6] și va fi spurcată [vor fi spurcate] cele sfinte ale lor [καὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν].

25. [Însă] ispășirea va veni [ἐξιλασμὸς ἥξει][7]! Și [El][8] va căuta pacea [καὶ ζητήσει εἰρήνην], dar [pace] nu va fi [καὶ οὐκ ἔσται].

26. Vai peste vai va fi [οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται] și veste peste veste va fi [καὶ ἀγγελία ἐπ᾽ ἀγγελίαν ἔσται]. Și va fi căutată vedenia de la Profet [καὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ Προφήτου] și legea va pieri de la Preot [καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ Ἱερέως] și sfatul de la cei mai bătrâni [καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων].

27. Stăpânitorul se va îmbrăca [spre] stingere [ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμόν], iar mâinile poporului pământului vor fi slăbite. După căile lor le voi face lor [κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς] și în[tru] judecățile lor Mă voi răzbuna pe ei [καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὐτούς] și vor cunoaște [atunci] că Eu [sunt] Domnul [καὶ γνώσονται ὅτι Ἐγὼ Κύριος]>»”.


[1] Substantivul ὑγρασία înseamnă umezeală sau urină. De aceea, coapsele nu pot fi spurcate cu apă, dar pot fi spurcate cu urină.

[2] Vor avea vedenii dumnezeiești, atunci când se vor pocăi și vor posti și se vor ruga pentru iertarea lor.

[3] Va fi aruncat pe străzi.

[4] Le-am îngăduit să le facă.

[5] Vor intra spre slujirea Mea fără să se curățească pe ei înșiși.

[6] Voi smeri încrederea lor în ei înșiși.

[7] Se referă la Hristos Domnul.

[8] Tot cu referire la Domnul Iisus Hristos.