Iezechiil, cap. 8, 1-11, cf. LXX

1. Și a fost în anul al 6-lea, în luna a 5-a, în [ziua] a 5-a a lunii, [iar] eu ședeam în casă și cei mai bătrâni ai Iudasului ședeau înaintea mea, și a fost pe[ste] mine mâna Domnului [καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου]

2. și am văzut[1]. Și, iată, asemănarea de om [era] de foc [πῦρ] de la șalele sale și până jos, iar de la șalele sale [și până] sus [era] ca vederea chihlimbarului [ὡς ὅρασις ἠλέκτρου[2]]!

3. Și a întins asemănarea mâinii [sale] și m-a luat pe mine de creștetul [capului] meu [καὶ ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς καὶ ἀνέλαβέν με τῆς κορυφῆς μου]. Și m-a luat pe mine Duhul[3] în mijlocul pământului și în mijlocul cerului [καὶ ἀνέλαβέν με Πνεῦμα ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ] și m-a dus pe mine întru Ierusalim în vedenia lui Dumnezeu [καὶ ἤγαγέν με εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὁράσει Θεοῦ], la curțile porții celei dinăuntru [ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας], celei văzând către miazănoapte [τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν], care era stâlpul celui câștigând [οὗ ἦν ἡ στήλη τοῦ κτωμένου].

4. Și [καὶ], iată [ἰδοὺ], acolo era slava Domnului [ἐκεῖ ἦν δόξα Κυρίου], Dumnezeului lui Israil [Θεοῦ Ισραηλ]! [Și am văzut-o din nou,] după vedenia pe care am văzut-o [o văzusem] în câmp [κατὰ τὴν ὅρασιν ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ][4].

5. Și a zis către mine: „Fiule al omului, caută [cu] ochii tăi către miazănoapte!”. Și am căutat [cu] ochii mei către miazănoapte. Și, iată, [am văzut] de la miazănoapte [ἀπὸ βορρᾶ], pe[ste] poarta cea către răsărituri [ἐπὶ τὴν πύλην τὴν πρὸς ἀνατολάς]!

6. Și a zis către mine: „Fiule al omului [Υἱὲ ἀνθρώπου], văzut-ai ce fărădelegi mari fac aceștia [ἑώρακας τί οὗτοι ποιοῦσιν ἀνομίας μεγάλας], [pe care] le fac aici, [pentru] a se îndepărta de cele sfinte ale Mele [τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων Μου]? Și încă vei vedea fărădelegi [și] mai mari [καὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας]”.

7. Și m-a dus pe mine la curțile curții [ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς] [împărătești]

8. și a zis către mine: „Fiule al omului [Υἱὲ ἀνθρώπου], sapă [ὄρυξον]!”. Și am săpat și, iată, o ușă [θύρα μία]!

9. Și a zis către mine: „Intră și vezi fărădelegile [εἴσελθε καὶ ἰδὲ τὰς ἀνομίας], pe care aceștia le fac aici [ἃς οὗτοι ποιοῦσιν ὧδε]!”.

10. Și am intrat și am văzut. Și, iată, [am văzut] urâciunile cele deșarte [μάταια βδελύγματα] și toți idolii casei lui Israil zugrăviți pe el împrejur [καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου Ισραηλ διαγεγραμμένα ἐπ᾽ αὐτοῦ κύκλω]!

11. Iar cei 70 de bărbați, din cei mai bătrâni ai casei lui Israil, și Iezonias [Ιεζονιας], cel al lui Safan [Σαφαν], în mijlocul lor stătuse, înaintea feței lor. Și fiecare cădelnița sa avea în mână [καὶ ἕκαστος θυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί] și fumul tămâii se suia [καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος ἀνέβαινεν][5].


[1] Și am avut vedenie dumnezeiască.

[2] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Electron.

[3] Dumnezeu Duhul Sfânt.

[4] Cu referire la Iez. 3, 23.

[5] E vorba de tămâierea idolilor.