Iezechiil, cap. 8, 12-18, cf. LXX

12. Și a zis către mine: „Fiule al omului, le-ai văzut [pe cele] pe care, cei mai bătrâni ai casei lui Israil, le fac, fiecare [dintre] ei în dormitorul cel ascuns al lor [ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν]? Pentru că au zis: «Nu vede Domnul [οὐχ ὁρᾷ ὁ Κύριος]! A părăsit Domnul pământul [ἐγκαταλέλοιπεν Κύριος τὴν γῆν]!»”.

13. Și a zis către mine: „Încă vei vedea fărădelegi [și] mai mari [ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας], pe care aceștia le fac”.

14. Și m-a dus pe mine la curțile porții casei Domnului, cea văzând către miazănoapte. Și, iată, acolo [erau] femeile șezând [și] plângându-l pe Tam- muz [Θαμμουζ]!

15. Și a zis către mine: „Fiule al omului, văzut-ai? Și încă vei vedea obiceiuri [ἐπιτηδεύματα][și] mai mari [decât] acestea”.

16. Și m-a dus pe mine întru curtea casei Domnului cea dinăuntru. Și, iată, în curțile templului Domnului, în mijlocul elamurilor și în mijlocul jertfelnicului [ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου], ca [la] 20 de oameni [erau cu] cele ale spatelui lor către templul Domnului, iar fețele lor [erau] înainte și aceștia se închină [se închinau] soarelui [καὶ οὗτοι προσκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ]!

17. Și a zis către mine: „Văzut-ai, fiule al omului? [Oare] nu mici [sunt acestea] casei lui Iudas, [pentru] a face fărădelegile pe care le-au făcut aici? Pentru că au umplut pământul de fărădelege [διότι ἔπλησαν τὴν γῆν ἀνομίας]. Și, iată, aceștia [sunt] ca [cei] batjocorind [ὡς μυκτηρίζοντες]!

18. Iar Eu le voi face lor cu mânie [καὶ Ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμου]. [Căci] nu [îi] va cruța ochiul Meu și nici nu [îi] voi milui [οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός Μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω]”.