Iezechiil, cap. 10, 1-9, cf. LXX

1. Și am văzut[1]…Și, iată, deasupra întăriturii celei de peste capul Heruvimilor [ἐπάνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς τῶν Χερουβιν] [era] ca piatra de safir [ὡς λίθος σαπφείρου], [ca] asemănarea tronului[2] [celui] de peste ei [ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾽ αὐτῶν]!

2. Și a zis către omul cel care a fost îmbrăcat [cu] veșmânt: „Intră întru mijlocul roților celor dedesubtul Heruvimilor și umple mâinile tale [cu] cărbunii de foc din mijlocul Heruvimilor și risipește pe[este] cetate!”. Și a intrat înaintea mea.

3. Și Heruvimii stătuse [stătuseră în] cele de-a dreapta casei când intra omul, iar norul[3] a umplut curtea cea mai dinăuntru [καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησεν τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν].

4. Și s-a depărtat slava Domnului de la Heruvimi [καὶ ἀπῆρεν ἡ δόξα Κυρίου ἀπὸ τῶν Χερουβιν] întru casa cea luminoasă și norul a umplut casa, iar curtea a fost umplută de strălucirea slavei Domnului [καὶ ἡ αὐλὴ ἐπλήσθη τοῦ φέγγους τῆς δόξης Κυρίου].

5. Și glasul aripilor Heruvimilor [καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων τῶν Χερουβιν] se auzea până în curtea cea mai din afară [κούετο ἕως τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας] ca glasul Dumnezeului Saddai grăind [ὡς φωνὴ Θεοῦ Σαδδαι λαλοῦντος].

6. Și a fost, când el i-a poruncit omului celui care a fost îmbrăcat [cu] veșmântul cel sfânt, zicându-i: „Ia foc din mijlocul roților [celor] din mijlocul Heruvimilor!”. Și a intrat și a stat, ținând roțile.

7. Și a întins mâna sa întru mijlocul focului celui fiind în mijlocul Heruvimilor și a luat și a dat întru mâinile celui care a fost îmbrăcat [cu] veșmântul cel sfânt și [acesta] a luat și a ieșit.

8. Și am văzut Heruvimii: [erau cu] asemănarea mâinilor oamenilor dedesubtul aripilor lor [ὁμοίωμα χειρῶν ἀνθρώπων ὑποκάτωθεν τῶν πτερύγων αὐτῶν].

9. Și am văzut[4]…Și, iată, cele 4 roți stătuseră, ținându-se [ele] de [către] Heruvimi, o roată ținându-se de [către] un Heruvim [τροχὸς εἷς ἐχόμενος Χερουβ ἑνός]! Iar vederea roților [era] ca vederea pietrei de cărbune [καὶ ἡ ὄψις τῶν τροχῶν ὡς ὄψις λίθου ἄνθρακος].


[1] Am văzut în vedenie dumnezeiască.

[2] Ca asemănarea tronului lui Dumnezeu.

[3] Norul fiind slava lui Dumnezeu.

[4] O altă vedenie.