Iezechiil, cap. 10, 10-22, cf. LXX

10. Și vederea lor [era de] asemenea una [la] cele 4 [καὶ ἡ ὄψις αὐτῶν ὁμοίωμα ἓν τοῖς τέσσαρσιν], care fel [ὃν τρόπον] [este], [ca atunci] când are să fie roata în mijlocul roții [ὅταν ᾖ τροχὸς ἐν μέσῳ τροχοῦ].

11. [Și] când [era] a merge ele, spre cele 4 părți ale lor mergeau [și] nu se întorceau când [era] a merge ele. Că[ci] spre care loc a[u] privit [priveau] un început, [spre acolo] mergeau și nu se întorceau când [era] a merge ele.

12. Și spatele lor și mâinile lor și aripile lor și roțile [lor erau] pline de ochi împrejurul celor 4 roți ale lor [καὶ οἱ τροχοὶ πλήρεις ὀφθαλμῶν κυκλόθεν τοῖς τέσσαρσιν τροχοῖς αὐτῶν].

13. Iar roților acestora [roțile acestea] a[u] fost numit[e] Ghelghel [Γελγελ], auzind eu [acest lucru].

14. [[1]]

15. Și s-au ridicat Heruvinii [καὶ ἦραν τὰ Χερουβιν]! [Și] aceasta [a fost] vietatea pe care am văzut-o la râul Hovar [τοῦτο τὸ ζῷον ὃ εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ].

16. Și când [era] a merge Heruvinii, mergeau [și] roțile și aceștia ținându-le pe ele. Și când [era] a-și ridica Heruvinii aripile lor [καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν τὰ Χερουβιν τὰς πτέρυγας αὐτῶν], [pentru] a se înălța de la pământ [τοῦ μετεωρίζεσθαι ἀπὸ τῆς γῆς], nu se întorceau roțile lor.

17. Când [era] să stea ei, stătuseră [stăteau], iar când [era] a se înălța ei, se înălțau împreună cu ele[2], pentru că Duhul vieții[3] era în[tru] ele [διότι Πνεῦμα ζωῆς ἐν αὐτοῖς ἦν][4].

18. Și a ieșit slava Domnului din casă[5] și s-a suit peste Heruvini.

19. Și și-au ridicat Heruvinii aripile lor și au fost înălțați de la pământ înaintea mea, când [a fost] să iasă ei, iar roțile [erau] ținându-se de [către] ei. Și au stat în curțile porții casei Domnului, cea dinainte, iar slava Dumnezeului lui Israil era deasupra [καὶ δόξα Θεοῦ Ισραηλ ἦν ὑπεράνω], pe[ste] ei [ἐπ᾽ αὐτῶν].

20. Aceasta este vietatea pe care am văzut-o dedesubtul Dumnezeului lui Israil [τοῦτο τὸ ζῷόν ἐστιν ὃ εἶδον ὑποκάτω Θεοῦ Ισραηλ], la râul Hovar [ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ], și am cunoscut că Heruvini este [καὶ ἔγνων ὅτι Χερουβιν ἐστίν][sunt].

21. Patru fețe la [câte] unul și 8 aripi la [câte] unul și [era] asemănarea mâinilor omului dedesubtul aripilor lor.

22. Iar asemănarea fețelor lor este [sunt] acele fețe pe care le-am văzut dedesubtul slavei Dumnezeului lui Israil [ὑποκάτω τῆς δόξης Θεοῦ Ισραηλ], la râul Hovar, și fiecare [dintre] ele după fața lor mergeau [καὶ αὐτὰ ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἐπορεύοντο] [după fața ei mergea].


[1] În MGK versetul al 14-lea e acesta: Καὶ ἕκαστον εἶχε τέσσαρα πρόσωπα· τὸ πρόσωπον τοῦ ἑνὸς πρόσωπον Χερούβ, καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ δευτέρου πρόσωπον ἀνθρώπου, καὶ τοῦ τρίτου πρόσωπον λέοντος, καὶ τοῦ τετάρτου πρόσωπον ἀετοῦ. [Și fiecare avea 4 fețe: fața unuia [era] fața Heruvului și fața celui de-al doilea [era] fața omului și a celui de-al treilea [era] fața leului și a celui de-al 4-lea [era] fața vulturului].

[2] Cu roțile lor.

[3] Duhul Sfânt. Cu sensul de harul Duhului Sfânt era întru ele.

[4] Întru roțile Heruvinilor.

[5] Din Casa Domnului, adică din Templul din Ierusalim.