Iezechiil, cap. 13, 17-23, cf. LXX

17. Iar tu, fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva fiicelor poporului tău, ale celor care profețesc din inima lor [τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν], și profețește împotriva lor!

18. Și le vei zice: «Acestea zice Domnul: <Vai celor care cos perne pe[ste] tot cotul mâinii [οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς] și fac acoperăminte pe[ste] tot capul a toată vârsta [pentru] a strica suflete [καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς]!>». Sufletele poporului Meu au fost stricate [αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ Μου] și [alte] suflete apărau [καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο].

19. Și Mă spurcau pe Mine către poporul Meu[1] pentru o mână de orzuri [καὶ ἐβεβήλουν Με πρὸς τὸν λαόν Μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν] și pentru fărâmituri de pâine [καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου], [ca] să omoare sufletele care nu trebuia să moară [τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν] și să păstreze sufletele care nu trebuia să trăiască [καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι], când [este] a rosti voi poporului [ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ], celui care ascultă zicerile cele deșarte [εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα].

20. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul: «Iată [ἰδοὺ], Eu [sunt] împotriva pernelor voastre, pe care voi adunați acolo sufletele [Ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν, ἐφ᾽ ἃ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς], și le voi rupe pe ele de la brațele voastre! Și voi trimite sufletele pe care voi le stricați, [le voi trimite] sufletele lor spre risipire.

21. Și voi rupe acoperămintele voastre și voi mântui pe poporul Meu din mâna voastră și nu vor mai fi în[tru] mâinile voastre spre uneltire și veți cunoaște [acestea toate], pentru că Eu [sunt] Domnul.

22. Pentru care stricați inima celui Drept cu nedreptate, iar Eu nu îl stricam pe el, și [făceați] să biruie mâinile celui fărădelege, [ca] nu [cumva] cu totul să se întoarcă [el] de la calea sa cea rea și el să trăiască.

23. Pentru aceasta, pe cele mincinoase nu aveți să le mai vedeți și ghiciri nu aveți să mai ghiciți încă. Și voi mântui pe poporul Meu din mâna voastră și veți cunoaște [atunci] că Eu [sunt] Domnul»”.


[1] În fața poporului Meu.