Iezechiil, cap. 14, 1-11, cf. LXX

1. Și au venit către mine oameni din cei mai bătrâni ai lui Israil și au șezut înaintea feței mele.

2. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

3. „Fiule al omului, oamenii aceștia [și-]au pus gândurile lor în[tru] inimile lor [οἱ ἄνδρες οὗτοι ἔθεντο τὰ διανοήματα αὐτῶν ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν], iar pedeapsa nedreptăților lor [și-]au pus-o înaintea feței lor [καὶ τὴν κόλασιν τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἔθηκαν πρὸ προσώπου αὐτῶν]. Oare, răspunzându-le, am să le răspund lor?

4. Pentru aceasta, grăiește-le lor! Și vei zice către ei: «Acestea zice Domnul: <Omul, omul din casa lui Israil, [cel] care are să[-și] pună gândurile sale în[tru] inima sa, iar pedeapsa nedreptății sale are să [și-]o rânduiască înaintea feței sale și are să vină către Profet, Eu, Domnul, îi voi fi răspunzându-i [îi voi răspunde] lui în[tru] care [gânduri] să[-și] țină mintea sa [ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν οἷς ἐνέχεται ἡ διάνοια αὐτοῦ],

5. pentru ca să se întoarcă deoparte casa lui Israil, în[tru] gândurile lor, de la inimile lor cele care au fost înstrăinate de Mine [κατὰ τὰς καρδίας αὐτῶν τὰς ἀπηλλοτριωμένας ἀπ᾽ Ἐμου]>».

6. Pentru aceasta, zi către casa lui Israil! «Acestea zice Domnul, Domnul: <Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la obiceiurile voastre și de la toate neevlaviile voastre! Și întoarceți-vă fețele voastre!

7. Pentru că omul, omul din casa lui Israil și din prozeliții cei care trăiesc în[tru] Israil, care are să se înstrăineze de Mine și are să[-și] pună gândurile sale în[tru] inima sa, iar pedeapsa nedreptății sale are să [și-]o rânduiască înaintea feței sale și are să vină către Profet [ca] să-l întrebe pe el în[tru] Mine [καὶ ἔλθῃ πρὸς τὸν Προφήτην τοῦ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν ἐν Ἐμοί], Eu, Domnul, îi voi fi răspunzându-i [îi voi răspunde] lui în[tru] care [pe care gânduri] să le țină în[tru] el [ἀποκριθήσομαι αὐτῷ ἐν ᾧ ἐνέχεται ἐν αὐτῷ].

8. Și voi întări fața Mea împotriva omului aceluia și îl voi pune pe el spre pustiu și spre stingere și îl voi scoate pe el din mijlocul poporului Meu și veți cunoaște [atunci] că Eu [sunt] Domnul.

9. Iar profetul[1], dacă are să fie rătăcit și are să grăiască, [atunci] Eu, Domnul, l-am rătăcit pe profetul acela. Și voi întinde mâna Mea împotriva sa și îl voi nimici pe el din mijlocul poporului Meu, Israil.

10. Și vor primi nedreptatea lor după nedreptatea celui care întreabă și, de asemenea, după nedreptatea [sa] îi va fi [și] profetului.

11. Pentru ca încă să nu se rătăcească casa lui Israil de la Mine și pentru ca încă să nu se spurce în[tru] toate fărădelegile lor. Și Îmi vor fi Mie întru popor și Eu le voi fi lor întru Dumnezeu>», zice Domnul.


[1] Se referă la cel mincinos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *