Iezechiil, cap. 14, 12-23, cf. LXX

12. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

13. „Fiule al omului, dacă pământul are să-Mi păcătuiască Mie [ca] să cadă [în] păcat, și [atunci] Îmi voi întinde mâna Mea împotriva lui și îi voi zdrobi lui întărirea pâinii și voi trimite pe[ste] el foamete și voi înlătura de pe el pe om și pe dobitoace.

14. Iar dacă or să fie acești trei oameni în mijlocul său: Noe [Νῶε] și Daniil [Δανιήλ] și Iov [Ἰώβ], aceștia în[tru] dreptatea lor vor fi mântuiți [αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν σωθήσονται], zice Domnul.

15. Iar dacă fiarele cele rele le aduc peste pământ, și [atunci] îl voi pedepsi pe el și va fi spre stingere și nu va fi cel care călătorește dinspre [către] fața fiarelor.

16. Și [dacă] acești trei oameni[1] or să fie în mijlocul său[2], [pentru că] Eu trăiesc, zice Domnul, dacă [nu] vor fi mântuiți fiii și fiicele lor, ci numai ei vor fi mântuiți, iar pământul va fi spre pieire.

17. Sau și sabie dacă am să aduc peste pământul acela și am să zic: «Sabia să treacă peste pământ!», și [atunci] voi înlătura de pe el pe om și pe dobitoc.

18. Și [dacă] acești trei oameni [vor fi] în mijlocul său, [pentru că] Eu trăiesc, zice Domnul, nu or să se izbăvească fii și nici fiice, [ci] numai ei vor fi mântuiți.

19. Sau și moarte [dacă] am să trimit pe pământul acela și voi turna mânia Mea pe[ste] el cu sânge [καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν Μου ἐπ᾽ αὐτὴν ἐν αἵματι], [ca] să nimicesc cu totul de pe el pe om și pe dobitoc,

20. iar Noe și Daniil și Iov [vor fi] în mijlocul său, [pentru că] Eu trăiesc, zice Domnul, dacă [nu] or să rămână fii sau fiice, [iar] ei în[tru] dreptatea lor își vor izbăvi sufletele lor [αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύσονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν].

21. Acestea zice Domnul: Iar dacă am să trimit și cele patru răzbunări ale Mele, pe cele rele: sabia și foametea și fiarele cele rele și moartea împotriva Ierusalimului, [ca] să nimicesc cu totul de pe el pe om și pe dobitoc,

22. și, iată, rămași în[tru] el [vor fi] cei care au fost mântuiți [de pe] el [și] care [îi vor] sco[a]t[e] din el pe fii și pe fiice! Iată, aceștia ies către voi și veți vedea căile lor și gândurile lor și veți fi pocăiți [vă veți pocăi] de cele rele pe care le-am adus peste Ierusalim, de toate cele rele pe care le-am adus peste el!

23. Și vă vor mângâia pe voi, pentru că veți vedea căile lor și gândurile lor, și veți cunoaște că nu în deșert am făcut toate câte am făcut în[tru] el, zice Domnul”.


[1] Sfinții Noe, Daniil și Iov.

[2] Al pământului.