Iezechiil, cap. 15, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Iar tu, fiule al omului, [ce zici?] Ce are să facă lemnul viței de vie dintre toate lemnele joardelor care sunt în[tre] lemnele dumbrăvii?

3. Oare vor lua din ea[1] un lemn [ca] să facă spre lucru? Oare vor lua din ea un cui [πάσσαλον] [ca] să atârne în el tot vasul?

4. Afară de [ce] a fost dat focului spre cheltuire, în tot anul curățirea din ea o mistuie focul și o sfârșește spre sfârșit [τὴν κατ᾽ ἐνιαυτὸν κάθαρσιν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναλίσκει τὸ πῦρ καὶ ἐκλείπει εἰς τέλος]. Oare de folos va fi spre lucru?

5. Și nici încă ea fiind întreagă nu va fi spre lucru. Că[ci] dacă și focul pe ea are să o mistuie spre sfârșit, oare va fi încă spre lucru?

6. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: <[În] ce fel [este] lemnul viței de vie în[tre] lemnele dumbrăvii, pe care l-am dat pe el focului spre cheltuire, așa i-am dat pe cei care locuiesc Ierusalimul.

7. Și voi da fața Mea împotriva lor [καὶ δώσω τὸ πρόσωπόν Μου ἐπ᾽ αὐτούς]. Din foc vor ieși și focul pe ei îi va mistui [ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται καὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται]. Și vor cunoaște că Eu [sunt] Domnul [καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι Ἐγὼ Κύριος], când [va fi] să-Mi întăresc fața Mea împotriva lor [ἐν τῷ στηρίσαι Με τὸ πρόσωπόν Μου ἐπ᾽ αὐτούς].

8. Și voi da pământul spre stingere [καὶ δώσω τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν], pentru cei care au căzut [în] păcat [ἀνθ᾽ ὧν παρέπεσον παραπτώματι], zice Domnul>»”.


[1] Din vița de vie.