Iezechiil, cap. 16, 1-10, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, mărturisește [διαμάρτυραι] Ierusalimului fărădelegile sale!

3. Și îi vei zice: «Acestea zice Domnul Ierusalimului: <Rădăcina ta și nașterea ta [sunt] din pământul lui Hanaan [Χανάαν] [și] tatăl tău [este] amorreos [ἀμορραῖος], [iar] mama ta [este] hetteană [χετταία].

4. Și [la] nașterea ta, în care zi ai fost născută[1], nu au fost legați sânii tăi și în apă nu ai fost spălată, nici [cu] sare [nu] ai fost sărată [οὐδὲ ἁλὶ ἡλίσθης] și [nici cu] feșe nu ai fost înfășată [καὶ σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανώθης].

5. Și nici [nu] a cruțat ochiul Meu în[tru] ție [tine], [ca] să-ți facă ție una din toate acestea, [ca astfel] să pătimești ceva în[tru] ție [tine], ci ai fost aruncată pe fața câmpului [καὶ ἀπερρίφης ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου], [dimpreună cu] stricăciunea sufletului tău [τῇ σκολιότητι τῆς ψυχῆς σου], în[tru] care zi ai fost născută [ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθης].

6. Și am trecut prin tine și te-am văzut pe tine amestecată cu sângele tău și ți-am zis ție: „Din sângele tău [este] viața [ἐκ τοῦ αἵματός σου ζωή].

7. Înmulțește-te [πληθύνου]! Ca răsăritul câmpului te-am dat pe tine [καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωκά σε] și ai fost înmulțită și ai fost mărită și ai intrat întru cetățile cetăților [καὶ εἰσῆλθες εἰς πόλεις πόλεων]. Sânii tăi au fost întăriți [οἱ μαστοί σου ἀνωρθώθησαν] și părul tău a crescut [καὶ ἡ θρίξ σου ἀνέτειλεν], iar tu erai goală și nerușinându-te [σὺ δὲ ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα[2]].

8. Și am trecut prin tine și te-am văzut pe tine și, iată, [este] vremea ta, [este] vremea nimicindu-i [καιρὸς καταλυόντων]! Și am întins aripile Mele asupra ta [καὶ διεπέτασα τὰς πτέρυγάς Μου ἐπὶ σὲ] și am acoperit nerușinarea ta [καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου] și ți-am jurat ție și am intrat în făgăduință cu tine [καὶ εἰσῆλθον ἐν διαθήκῃ μετὰ σοῦ], zice Domnul, și Mi-ai fost Mie [καὶ ἐγένου Μοι].

9. Și te-am spălat pe tine în apă [καὶ ἔλουσά σε ἐν ὕδατι][3] și am spălat sângele tău de pe tine [καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπὸ σοῦ][4] și te-am uns pe tine cu ulei [καὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ][5].

10. Și te-am îmbrăcat pe tine [cu] cele felurite și te-am încălțat pe tine [cu] hiacint și te-am încins pe tine [cu] vison și te-am învăluit pe tine [cu] văl [καὶ περιέβαλόν σε τριχάπτῳ].


[1] Se referă la cetatea Ierusalimului.

[2] Stând necuviincioasă, fără rușine.

[3] Vorbire tainică despre Sfântul Botez.

[4] Te-am curățit cu totul de păcatele tale.

[5] Te-am uns cu Sfântul și Marele Mir al Bisericii Mele.