Iezechiil, cap. 16, 11-23, cf. LXX

11. Și te-am împodobit pe tine [cu] podoabă [καὶ ἐκόσμησά σε κόσμῳ] și am pus brățări împrejurul mâinilor tale [καὶ περιέθηκα ψέλια περὶ τὰς χεῖράς σου] și colier împrejurul gâtului tău [καὶ κάθεμα περὶ τὸν τράχηλόν σου].

12. Și ți-am dat cercel împrejurul nasului tău [καὶ ἔδωκα ἐνώτιον περὶ τὸν μυκτῆρά σου] și cerceluși în urechile tale [καὶ τροχίσκους ἐπὶ τὰ ὦτά σου] și cunună de laudă pe capul tău [καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου].

13. Și ai fost împodobită [cu] aur și [cu] argint, iar acoperămintele tale [sunt] cele de vison și cele de văl și cele felurite. Făină fină de grâu [σεμίδαλιν] și ulei și miere ai mâncat și te-ai făcut frumoasă foarte [καὶ ἐγένου καλὴ σφόδρα].

14. Și a ieșit numele tău în[tre] neamuri prin frumusețea ta [καὶ ἐξῆλθέν σου ὄνομα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν τῷ κάλλει σου][1], pentru că desăvârșită era în buna-cuviință [διότι συντετελεσμένον ἦν ἐν εὐπρεπείᾳ], în frumusețea [în/ pe] care am rânduit-o în[tru] tine [ἐν τῇ ὡραιότητι ᾗ ἔταξα ἐπὶ σέ], zice Domnul.

15. Și nădăjduiseși în[tru] frumusețea ta [καὶ ἐπεποίθεις ἐν τῷ κάλλει σου] și ai curvit în[tru] numele tău [καὶ ἐπόρνευσας ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου] și ți-ai vărsat curvia ta în toată trecătoarea care nu va fi [καὶ ἐξέχεας τὴν πορνείαν σου ἐπὶ πάντα πάροδον ὃ οὐκ ἔσται].

16. Și ai luat din veșmintele tale și ți-ai făcut ție idolii cei cusuți [εἴδωλα ῥαπτὰ] și ai curvit pe[ste] ei [καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπ᾽ αὐτά]. Și nu ai să intri [καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃς] și nici nu are să se facă [οὐδὲ μὴ γένηται].

17. Și ai luat vasele laudei tale, din aurul Meu și din argintul Meu, din care ți-am dat ție, și ți-ai făcut ție chipurile cele bărbătești [καὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἰκόνας ἀρσενικὰς] și ai curvit cu ele [καὶ ἐξεπόρνευσας ἐν αὐταῖς].

18. Și ai luat îmbrăcămintea cea felurită a ta [și] te-ai învăluit [cu] ele, iar uleiul Meu și tămâia Mea le-ai pus înaintea feței lor[2].

19. Iar [cu] pâinile Mele, pe care ți le-am dat ție, [și cu] făină fină de grâu și [cu] ulei și [cu] miere te-am hrănit pe tine, dar [tu] ai pus acestea înaintea feței lor[3]întru miros de bună mireasmă [εἰς ὀσμὴν εὐωδίας] și s-a făcut [așa], zice Domnul.

20. Și i-ai luat pe fiii tăi și pe fiicele tale, pe care i-ai născut, și i-ai jertfit pe ei lor[4] spre cheltuire[5]. [Căci tu] ca cei mici[6] ai curvit [ὡς μικρὰ ἐξεπόρνευσας].

21. Și i-ai înjunghiat pe copiii tăi și i-ai dat pe ei[7], când [a fost] a abate de la tine răul prin ei [ἐν τῷ ἀποτροπιάζεσθαί σε ἐν αὐτοῖς][8].

22. [Dar] aceasta[9] [e] mai mult decât toată curvia ta [τοῦτο παρὰ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου]. Și nu ți-ai adus aminte de zilele prunciei tale, când erai goală și nerușinându-te, și amestecată cu sângele tău ai trăit [καὶ πεφυρμένη ἐν τῷ αἵματί σου ἔζησας].

23. Și s-a făcut după toate răutățile tale, zice Domnul.


[1] Ai fost cunoscută de alte popoare pentru frumusețea ta.

[2] Înaintea idolilor tăi.

[3] A idolilor.

[4] I-ai jertfit idolilor tăi.

[5] Spre a fi mistuiți de foc.

[6] Ca cei tineri cu vârsta, care sunt dornici să aibă experiențe sexuale.

[7] I-ai dat pe ei idolilor.

[8] Pentru că acesta era fundamentul credinței idolatre: se considera în mod fals că jertfele umane îi vor scăpa de rele.

[9] Înjunghierea copiilor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *