Psalmul al 93-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 1-36]

Dumnezeu e, în judecata Sa,
Domn ce nu caută la fața ta,
ci El înaintea tuturor îndrăznește
de-i ceartă și-i pedepsește.

Ridică-Te, Doamne Sfinte,
cu judecată, ca înainte,
și celor mândri dă-le plată
după judecata Ta dreaptă!

De ce-i lași pe nedrepți fără lanțuri,
să facă celor buni necazuri,
de grăiesc fără sfială
și-și scot nedreptatea-n fală?

Cei ce iubesc a fi nepace
și vorbesc de rău când le place,
cu poporul Tău se ceartă
și țara Ta o pradă.

Văduvei și sărmanului
le-au luat pâinea traiului.
Pe cei străini din țară
i-au omorât cu ocară.

Și și-au zis că nu îi vede
Domnul, din tronu-n care șade,
nici nu va lua aminte
Dumnezeu, ca înainte.

Dar voi de seamă să băgați,
voi, oamenii ce m-ascultați,
iar nebunii să-nțeleagă,
s-ajungă cu mintea-ntreagă!

Cel ce-a pus în urechi auzul
și-n rotundul ochiului văzul,
nu are să audă și să vadă
pe fiecare om, ce gând îl poartă?

Cel ce pedepsește popoare,
oare nu va face cercetare?
El este Cel ce ceartă și-nvață,
ca omul să aibă minte în viață.