Iezechiil, cap. 16, 24-31, cf. LXX

24. Și ți-ai făcut ție locașul cel curvesc [καὶ ᾠκοδόμησας σεαυτῇ οἴκημα πορνικὸν] și ți-ai făcut ție înștiințare[1] în toată [calea] cea largă [καὶ ἐποίησας σεαυτῇ ἔκθεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ].

25. Și în începutul a toată calea ți-ai făcut casele tale de curvie [καὶ ἐπ᾽ ἀρχῆς πάσης ὁδοῦ ᾠκοδόμησας τὰ πορνεῖά σου] și ți-ai stricat frumusețea ta [καὶ ἐλυμήνω τὸ κάλλος σου] și ți-ai cheltuit picioarele tale [cu] tot trecătorul [καὶ διήγαγες τὰ σκέλη σου παντὶ παρόδῳ] și ți-ai înmulțit curvia ta [καὶ ἐπλήθυνας τὴν  πορνείαν σου].

26. Și ai curvit cu fiii Egiptosului, [cu] cei care se învecinează [cu] tine, [cu] cei mari la trup. Și în multe feluri ai curvit [ca] să Mă urgisești pe Mine [τοῦ παροργίσαι Με][2].

27. Iar dacă am să întind mâna Mea împotriva ta și le voi ridica pe cele legiuite ale tale și te voi da spre sufletele celor care te urăsc pe tine, [atunci te voi da la] fiicele celor străini, [la] cele care te abat pe tine din calea ta [în] care ai fost neevlavioasă.

28. Și ai curvit cu fiicele lui Assur și nici așa [nu] ai fost împlinită. Și ai curvit și nu erai împlinită.

29. Și ai înmulțit făgăduințele tale către pământul haldeilor și nici în acestea [nu] ai fost împlinită.

30. Ce am să rânduiesc pentru fiica ta, zice Domnul, când tu ai să faci toate aceste fapte de femeie curvă [ἔργα γυναικὸς πόρνης]? Și ai curvit întreit [καὶ ἐξεπόρνευσας τρισσῶς]

31. în[tru] fiicele tale, [căci] casa ta de curvie ai zidit-o în tot începutul de cale și piciorul tău l-ai făcut în toată [calea] cea largă [καὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησας ἐν πάσῃ πλατείᾳ] și ai fost ca curva adunând chiriile [καὶ ἐγένου ὡς πόρνη συνάγουσα μισθώματα].


[1] Ți-ai pus firmă la locașul tău de curvie.

[2] Ai curvit ca să Mă umpli de urgie asupra ta.