Psalmul al 95-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Cântați Domnului cu slavă
cântec nou, cu minte-ntreagă,
cântați-I, din tot pământul,
să vă meargă-n sus cuvântul!

Cântați-I și Îl lăudați
pe Domnul, și-I înălțați
cu toții sfântul Lui nume,
să-L cunoască-ntreaga lume!

Spuneți buna Sa vestire
zi de zi, cu strălucire!
De sfânta Lui mântuire
și la păgâni dați de știre!

Slava Lui, minunile
află-le mulțimile,
că mare Domn este Domnul
și lăudat de tot omul!

Dumnezeu este înfricoșător
peste dumnezeii neamurilor.

Păgânii să nu-și scoată-n fală
zeii lor întru sminteală,
căci din ei le răspund dracii,
când li se închină vracii.

Dar Domnul, întru mărturie,
e Dumnezeu din vecie.
Cerurile cu cuvântul
le-a făcut, și tot pământul.

Dinaintea Lui, cu teamă,
slujesc Îngeri fără seamăn,
de-L mărturisesc și-L cântă,
în mărirea Lui cea sfântă.

Păgâni și toate neamurile,
veniți cu toate darurile,
aduceți Domnului slavă,
aduceți fără zăbavă!

Să-I slăviți cinstitul nume,
toate popoarele din lume!

Aduceți colaci grămadă,
în cinstita Lui ogradă
și să vă-nchinați, tot omul,
în curtea unde stă Domnul!

De fața Lui și cuvântul
să se clatine pământul!

Vestiți între păgâni, să știe,
că Domnul a luat împărăție,
ca să stea și să domnească,
lumea să o întărească,

tuturor, întru răsplată,
să le facă judecată!

Cerul s-aibă voie bună,
cu pământul împreună,
iar marea, jucând, să salte
cu unde, cu valuri-nalte!

Să se bucure câmpiile,
cu toate ciocârliile!

Atunci se va bucura-să
toată dumbrava cea deasă,
de fața Lui cea sfântă,
ce va veni luminândă.

Fără greș va veni Domnul,
de va judeca tot omul.
Și cu lege așezată
va judeca, va da plată.