Iezechiil, cap. 16, 32-42, cf. LXX

32. Femeia care preacurvește [este] asemenea ție, de la bărbatul ei luând chirii.

33. [Și la] toți care au curvit [cu ea], ea le dădea chirii. Și tu ai dat chirii tuturor iubiților tăi [καὶ σὺ δέδωκας μισθώματα πᾶσι τοῖς ἐρασταῖς σου] și îi copleșeai pe ei [pentru] a veni către tine [καὶ ἐφόρτιζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσθαι πρὸς σὲ], împrejur[ul tău][κυκλόθεν], [pentru a fi] în curvia ta [ἐν τῇ πορνείᾳ σου].

34. Și s-a făcut în[tru] tine stricare [și] mai mare a femeilor prin curvia ta, iar după tine au curvit[1] când [a fost] a da tu chirii. Dar ție chirii nu ți-a dat și s-a[u] făcut în[tru] tine stricări.

35. Pentru aceasta, curva [curvo], auzi cuvântul Domnului!

36. Acestea zice Domnul: Pentru care ți-ai turnat arama ta [ἀνθ᾽ ὧν ἐξέχεας τὸν χαλκόν σου][2]…Și va fi descoperită rușinea ta, în[tru] curvia ta, către iubiții tăi. Și [vei fi văzută] întru toate gândurile fărădelegilor tale [εἰς πάντα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἀνομιῶν σου] și întru sângiurile copiilor tăi pe care i i-ai dat lor [καὶ ἐν τοῖς αἵμασιν τῶν τέκνων σου ὧν ἔδωκας αὐτοῖς][3].

37. Pentru aceasta, iată, Eu adun împotriva ta pe toți iubiții tăi, cu care ai fost amestecată cu ei și pe toți pe care i-ai iubit, împreună cu toți pe care îi urai! Și îi voi aduna pe ei împotriva ta, împrejur[ul tău], și voi descoperi răutățile tale către ei și vor vedea toată rușinea ta [καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου].

38. Și Mă voi răzbuna pe tine [cu] răzbunarea preacurviei [καὶ ἐκδικήσω σε ἐκδικήσει μοιχαλίδος][4] și vărsându-ți sângele [καὶ ἐκχεούσης αἷμα] și te voi pune pe tine în sângele mâniei și al râvnei [καὶ θήσω σε ἐν αἵματι θυμοῦ καὶ ζήλου].

39. Și te voi da pe tine întru mâinile lor și vor dărâma casa curviei tale [καὶ κατασκάψουσιν τὸ πορνεῖόν σου] și vor dărâma piciorul tău [καὶ καθελοῦσιν τὴν βάσιν σου] și te vor dezbrăca pe tine de îmbrăcămintea ta și vor lua vasele laudei tale și te vor părăsi pe tine goală și nerușinându-te.

40. Și vor aduce împotriva ta mulțimi [de oameni] și te vor omorî pe tine cu pietre și te vor înjunghia pe tine cu săbiile lor.

41. Și vor arde casele tale [cu] foc și vor face în[tru] tine răzbunări înaintea femeilor celor multe. Și te voi întoarce pe tine din curvia ta și chirii nu ai să mai dai.

42. Și Îmi voi lăsa mânia Mea asupra ta [καὶ ἐπαφήσω τὸν θυμόν Μου ἐπὶ σέ] și va fi ridicată râvna Mea de la tine [καὶ ἐξαρθήσεται ὁ ζῆλός Μου ἐκ σοῦ] și Mă voi odihni [καὶ ἀναπαύσομαι] și nu voi mai fi îngrijorat [καὶ οὐ μὴ μεριμνήσω οὐκέτι].


[1] Ți-au urmat exemplul păcătos.

[2] Cu referire la idolii pe care i-a făcut din aramă.

[3] Se va vedea cum ți-ai dat copiii tăi jertfe idolilor. Acelor idoli pe care i-ai turnat din aramă.

[4] Mă voi răzbuna pe preacurvia ta, adică te voi pedepsi pentru ea.