Psalmul al 96-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Domnul a stat Împărat în țară!
Țările se bucurară!
Și pământul tot să salte,
cu insulele de departe!

Dimprejur-I, nor și ceață
sprijină sfânta Lui față.
Iar dreptatea Lui tocmește
tronu-n care Se-odihnește:
spre Judecată-l pregătește,
neuitându-Se la fețe.

Dinaintea Lui foc merge,
arzând pe cei fărădelege.
Fulgerele Lui cu pară,
ard, de se văd peste țară.

Pământul se umple de frică,
munții se topesc de pică
și curg râu, ca niște ceară,
văzând pe Domnul în țară.
Și de fața Lui cea sfântă
tot pământul se-nspăimântă.

Cerurile grăiesc cu lumină mare,
vestindu-i dreptatea-n popoare,
și toți oamenii au văzut
slava Lui și au crezut.

Iar aceia ce au vină
pentru idoli, de li se-nchină,
stau cu groază și cu frică,
n-au nădejde cât de mică.

Închinați-vă la Domnul,
cu toți Îngerii, tot omul!
Sionului să-i pară bine,
auzind că Domnul vine!

Fiicele Iudeii, lepădând robia,
se-mpodobesc cu bucuria,
Doamne, pentru judecățile Tale,
prin care Te înalți peste zare.

Căci Tu, Doamne, ne ești Domnul,
pe pământ, peste tot omul,
și Ți-e-nalt cinstitul nume
peste toți zeii din lume.

Cei ce pe Domnul Îl iubiți,
urâți răul și veți fi ocrotiți!
Că Dumnezeu Își ferește
ceata de Sfinți ce-L iubește.
Și din mâini fărădelege
îi va scoate și alege.

Iară dreptului, senină
îi va străluci lumină,
veselie și cunună
celor cu inimă bună.

Veseliți-vă, lăudând Sionul,
cei ce sunteți drepți la Domnul,
mărturisind fără-mpiedicare
pomenirea sfințeniei Sale!