Iezechiil, cap. 16, 43-51, cf. LXX

43. Pentru care nu ți-ai adus aminte de ziua prunciei tale [τὴν ἡμέραν τῆς νηπιότητός σου] și Mă întristai pe Mine în[tru] toate acestea. Iar Eu, iată, căile tale întru capul tău le-am dat [τὰς ὁδούς σου εἰς κεφαλήν σου δέδωκα], zice Domnul! Și așa ai făcut neevlavie în[tru] toate fărădelegile tale [καὶ οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέβειαν ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου].

44. Acestea este [sunt] toate câte ți le-am zis împotriva ta în[tru] parabolă, zicându-ți: Precum maica [καθὼς ἡ μήτηρ], [așa] și fiica [καὶ ἡ θυγάτηρ].

45. Fiică a maicii tale tu ești: cea care a lepădat pe bărbatul ei și pe copiii ei. Iar sora [surorile] fraților tăi [sunt] cele care au lepădat pe bărbații lor și pe copiii lor. [Și] maica voastră [este] hetteană, iat tatăl vostru [este] amorreos.

46. Sora voastră cea mai bătrână, Samaria [Σαμάρεια], ea și fiicele ei, [este] cea care locuiește [în] cele de-a stânga ta, iar sora ta, cea [mai] tânără a ta [decât tine este] cea care locuiește [în] cele de-a dreapta ta, Sodoma [Σοδομα][1] și fiicele ei.

47. Și nici așa în căile lor [nu] ai mers și nici după fărădelegile lor [nu] ai făcut în[tru] puțin, și [ci] te așezi deasupra lor în toate căile lor[2].

48. Eu trăiesc, zice Domnul, dacă a făcut Sodoma, sora ta, ea și fiicele ei, [în] ce chip ai făcut tu și fiicele tale.

49. Dar aceasta [este] fărădelegea Sodomei, a surorii tale: mândria [ὑπερηφανία]. În[tru] săturare de pâini și în[tru] bunăstare de vin se desfătau [ἐν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίᾳ οἴνου ἐσπατάλων], ea și fiicele ei. Aceasta era ea și fiicele ei, iar mâna săracului și a nevoiașului nu o ajutau [καὶ χεῖρα πτωχοῦ καὶ πένητος οὐκ ἀντελαμβάνοντο].

50. Și se lăudau foarte mult [καὶ ἐμεγαλαύχουν] și au făcut fărădelegi înaintea Mea [καὶ ἐποίησαν ἀνομήματα ἐνώπιόν Μου] și le-am înlăturat pe ele precum am văzut [καὶ ἐξῆρα αὐτάς καθὼς εἶδον].

51. Iar Samaria [nici] în[tru] cele jumătate ale păcatelor tale nu a păcătuit [καὶ Σαμάρεια κατὰ τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν σου οὐχ ἥμαρτεν][3] și ai înmulțit fărădelegile tale mai mult decât ele și ai îndreptat pe surorile tale în[tru] toate fărădelegile tale pe care le-ai făcut.


[1] Însă, în limba greacă, Σοδομα este o formă de plural și nu de singular, așa după cum o percepem noi în limba română.

[2] Ai făcut fărădelegi mai multe decât ele.

[3] Nici pe jumătatea ta n-a păcătuit Samaria.