Iezechiil, cap. 16, 52-63, cf. LXX

52. Iar tu primește durerea ta, în[tru] care le-ai stricat pe surorile tale cu păcatele tale, [prin] care ai păcătuit mai mult decât ele, și le-ai îndreptat pe ele mai mult decât pe tine însuți! Și tu, rușinează-te și ia-ți necinstea ta, când ai să-ți îndrepți tu pe surorile tale!

53. Și voi întoarce întoarcerile lor, întoarcerea Sodomelor [Σοδομων[1]] [Sodomei] și a fiicelor ei. Și voi întoarce întoarcerea Samariei și a fiicelor ei. Și voi întoarce întoarcerea ta în mijlocul lor [καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφήν σου ἐν μέσῳ αὐτῶν],

54. pentru ca să-și primească [să-ți primești] durerea ta [ὅπως κομίσῃ τὴν βάσανόν σου] și vei fi necinstită din toate pe care le-ai făcut [καὶ ἀτιμωθήσῃ ἐκ πάντων ὧν ἐποίησας], când [ai vrut] tu să Mă urgisesc pe Mine [Însumi] [ἐν τῷ σε παροργίσαι Με][2].

55. Și sora ta, Sodoma, și fiicele ei vor fi aduse înapoi precum erau dintru început, și Samaria și fiicele ei vor fi aduse înapoi precum erau dintru început, iar tu și fiicele tale veți fi aduse înapoi, precum dintru început erați.

56. Și dacă nu era Sodoma, sora ta, întru auz [εἰς ἀκοὴν], în gura ta [ἐν τῷ στόματί σου], în zilele mândriei tale [ἐν ταῖς ἡμέραις ὑπερηφανίας σου],

57. înainte [ca] să se descopere răutățile tale, [nu ajungeai în] ce fel, acum, ești ocară fiicelor Siriei și tuturor celor dimprejurul ei, a fiicelor celor străini, a celor care te înconjură pe tine dimprejur.

58. [Prin] neevlaviile tale și fărădelegile tale, tu le-ai primit pe ele, zice Domnul”>».

59. «Acestea zice Domnul: <Și voi face în[tru] tine precum ai făcut, precum ai necinstit acestea [ca] să calci făgăduința Mea.

60. Iar Eu voi fi pomenind făgăduința Mea [καὶ μνησθήσομαι Ἐγὼ τῆς διαθήκης Μου], [care este] împreună cu tine din zilele prunciei tale [τῆς μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραις νηπιότητός σου], și îți voi ridica ție făgăduința cea veșnică [καὶ ἀναστήσω σοι διαθήκην αἰώνιον].

61. Și îți vei fi aducându-ți aminte de calea ta. Și vei cu totul necinstită, când ai să le iei tu pe surorile tale cele mai bătrâne [decât] tine, împreună cu cele mai tinere [decât] tine, și le voi da pe acestea ție spre zidire și [aceasta] nu din făgăduința ta.

62. Și Eu voi ridica făgăduința Mea cu tine [καὶ ἀναστήσω Ἐγὼ τὴν διαθήκην Μου μετὰ σοῦ] și vei cunoaște că Eu [sunt] Domnul [καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι Ἐγὼ Κύριος].

63. Pentru ca să-ți aduci aminte și să te rușinezi și să nu-ți fie ție încă să deschizi gura ta de la fața necinstei tale [καὶ μὴ ᾖ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀτιμίας σου], când Eu [va fi] a-ți ușura ție după toate câte ai făcut [ἐν τῷ ἐξιλάσκεσθαί Μέ σοι κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησας], zice Domnul>»”.


[1] Forma de G. pl. a lui Σόδομα.

[2] Când ai păcătuit ca să Mă umpli de urgie față de tine.