Psalmul al 98-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Domnul a stat Împărat în țară.
Gloatele se mâniară,
că nu pot sta să-L privească.
Pe heruvimi stă, să-mpărățească.

Tot pământul se ridică
și se leagănă de frică.
Domnul este-n Sion Împărat mare,
decât toți domnii mai tare.

Numelui Tău, Doamne Sfinte,
toți se roagă, ca-nainte,
că Ți-e strașnic sfântul nume,
de se tem toți de pe lume.
Și ce-i cinstea la-mpăratul
iubește judecata și sfatul.

Tu ai pregătit spre judecăți
îndreptări ce nu aleg în părți
și ai tocmit adevărul
lui Iacov, cu tot zorul.

Și să-L înălțați pe Domnul,
să vă-nchinați cu tot dorul
la sfântu-I reazem de picioare,
toată lumea de sub soare!

Să ridice jertfă pentru țară
Moisi și Aaron, cum se-nvățară,
Samuil să facă rugă,
ca o adevărată slugă!

Căci va înțelege Domnul
ce se vor ruga pentru tot omul
și din nor le va răspunde tare,
cu milă și binecuvântare.

Că ei I-au păzit cu tărie
învățăturile de mărturie,
căci le-a dat lor să le păzească
și s-au nevoit să-mplinească.

Doamne Dumnezeule Sfinte
să-i asculți ca și-nainte
și să le răspunzi cu milă
în vreme de greu și silă.

Și să-L înălțați pe Domnul,
să vă-nchinați cu tot dorul
întru muntele cel sfânt
ce l-a sfințit Lui pe pământ,
ca să-Și vestească sfântul nume,
că-i Sfânt Domnul peste lume!