Iezechiil, cap. 17, 1-10, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, povestește poveste [διήγησαι διήγημα] și zi parabolă către casa lui Israil [καὶ εἰπὸν παραβολὴν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ]!

3. Și vei zice: «Acestea zice Domnul: <Vulturul cel mare [ὁ ἀετὸς ὁ μέγας], cel cu aripi mari [ὁ μεγαλοπτέρυγος], cel lung [la] întindere, cel plin de unghii [πλήρης ὀνύχων], care are gândul [τὸ ἥγημα] să intre întru Libanos și [care] le-a luat pe cele alese ale cedrului,

4. marginile moliciunii le-a scos [τὰ ἄκρα τῆς ἁπαλότητος ἀπέκνισεν] și le-a adus pe ele întru pământul lui Hanaan [și] întru cetatea cea zidită cu zid le-a pus pe ele.

5. Și a luat din sămânța pământului și a dat-o pe ea întru câmp [spre a fi] plantă spre apă multă [și], privind-o, a rânduit-o pe ea.

6. Și s-a ridicat și s-a făcut [aceasta] întru vie [ἄμπελον][1], plăpândă și mică [la] mărime, [pentru] a se arăta ea [și] joardele ei în[tru] ea, iar rădăcinile ei dedesubtul ei erau. Și s-a făcut [aceasta] întru vie și a făcut lăstari [ἐποίησεν ἀπώρυγας] și s-a întins aceasta întru pomi.

7. Și s-a făcut alt vultur mare, cu aripile mari [și] mult [la] unghii. Și, iată, vița aceasta [era] împletită către el [περιπεπλεγμένη πρὸς αὐτόν] și rădăcinile ei [erau] către el și joardele ei i le-a trimis lui, [ca] să se adape ea împreună cu bulgărele sădirii ei!

8. Întru câmpul cel bun, spre apa cea multă, aceasta se îngrașă, [pentru] a face lăstari și a purta rod, [pentru] a fi întru vie mare>».

9. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: <Dacă se va îndrepta, [oare] rădăcinile moliciunii ei și rodul [ei] nu va fi putrezit [nu vor putrezi] și [nu] va fi uscat [nu se vor usca] toate cele odrăslite ale ei? Și nu cu brațul cel mare și nici cu popor mult [voi veni, pentru ca] să o scot pe ea din rădăcinile ei.

10. Și, iată, [aceasta] se îngrașă! Oare se va îndrepta [ea]? [Oare] nu, în același timp, [când are] să se atingă de ea vântul cel arzător, [aceasta] va fi uscată [cu] uscăciune? [Oare nu] împreună cu bulgărele răsăririi ei va fi uscată?>»”.


[1] Viță de vie.