Psalmul al 99-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Strigați către Domnul, din toate țările,
cei ce locuiți pe pământ, înălțați-I cântările!
Slujiți Domnului cu bucurie,
ca înaintea Lui să intrați cu mărturie!

Să știți despre Dumnezeu că este Domnul nostru
cel ce ne-a făcut pe noi toți, cu tot rostul,
că suntem oamenii Lui, din ale Sale turme,
mielușele blânde, care-I paștem pe urme.
Prin porțile Lui să intrăm deci cu rugă,
ca Domnul să ne ia seama la strungă!

Să-I mulțumim, să-I vestim sfântul nume,
că bun este Domnul și slăvit în lume!
Mila Lui în veci este pe pământ
și-n tot neamul adevărul Său cel sfânt.