Iezechiil, cap. 18, 1-17, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, ce vă [este] vouă parabola aceasta în[tre] fiii lui Israil, zicând: «Părinții au mâncat aguridă [οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα] și dinții copiilor s-au strepezit [καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν]»?

3. Eu trăiesc, zice Domnul, dacă are să mai fie încă zisă parabola aceasta în Israil.

4. Că[ci] toate sufletele ale Mele sunt [ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ Ἐμαί εἰσιν]. [Și în] ce fel [este] sufletul tatălui [ὃν τρόπον ἡ ψυχὴ τοῦ πατρός], așa [este] și sufletul fiului [οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ υἱου][său], [iar toate] ale Mele sunt [Ἐμαί εἰσιν]. [Și] sufletul care păcătuiește [ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα], acela va muri [αὕτη ἀποθανεῖται].

5. Iar omul care va fi Drept, cel care face judecată și dreptate,

6. pe munți nu va mânca, iar ochii săi nu are să-i ridice către plăsmuirile[1] casei lui Israil. Și pe femeia aproapelui său nu are să o pângărească [καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνῃ][2] și către femeia, în ale nașterii fiind, nu se va apropia [καὶ πρὸς γυναῖκα, ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν, οὐ προσεγγιεῖ][3].

7. Și pe om nu are să-l asuprească, zălogul [ἐνεχυρασμὸν][4] datorând [datorat] îl va înapoia și pradă nu va apuca, pâinea sa celui flămând o va da [τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι δώσει] și pe cel gol îl va îmbrăca [καὶ γυμνὸν περιβαλεῖ].

8. Și argintul său cu dobândă nu va da [καὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόκῳ οὐ δώσει] și camătă nu va lua [καὶ πλεονασμὸν οὐ λήμψεται] și de la nedreptate își va întoarce mâna sa, [iar] judecata cea dreaptă va face între om și între aproapele său [κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ][5].

9. Și [în] poruncile Mele a mers și dreptățile Mele le-a păzit[, pentru ca] să le facă pe ele. [Și] cel Drept acesta este [Δίκαιος οὗτός ἐστιν] [și cu] viață va trăi [ζωῇ ζήσεται], zice Domnul.

10. Iar dacă are să nască fiu răufăcător, vărsând sânge[6] și făcând păcate,

11. [atunci] în calea tatălui său celui drept nu a mers, ci și pe munți a mâncat[7] și pe femeia aproapelui său a pângărit-o

12. și pe cel sărac și pe nevoiaș i-a asuprit și pradă a apucat și zălogul nu l-a înapoiat și spre idoli și-a pus ochii săi [καὶ εἰς τὰ εἴδωλα ἔθετο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ], fărădelege a făcut,

13. cu dobândă a dat și camătă a luat. Acesta [cu] viață nu va trăi. [Și pentru că] toate fărădelegile acestea le-a făcut, [atunci cu] moarte va fi omorât [θανάτῳ θανατωθήσεται], [iar] sângele său asupra lui va fi [τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσται].

14. Dar dacă [acesta] are să nască fiu și [acela] are să vadă toate păcatele tatălui său, pe care [acela] le-a făcut, și are să se teamă și nu are să facă după ele[8],

15. [atunci] pe munți nu a mâncat și ochii săi nu și i-a pus spre plăsmuirile casei lui Israil și pe femeia aproapelui său nu a pângărit-o

16. și pe om nu l-a asuprit și zălog nu a zălogit[9] și pradă nu a apucat, pâinea sa celui flămând a dat și pe cel gol l-a îmbrăcat,

17. și de la nedreptate a întors mâna sa, dobândă și nici camătă nu a luat, dreptate a făcut și în[tru] poruncile Mele a mers. [De aceea, el] nu va muri în[tru] nedreptățile tatălui său [οὐ τελευτήσει ἐν ἀδικίαις πατρὸς αὐτοῦ], [ci cu] viață va trăi [ζωῇ ζήσεται].


[1] Nu are să-și ridice ochii către idoli.

[2] Nu are să se culce cu ea.

[3] Și nu se va culca cu femeia lăuză, cu cea care abia a născut. Cf. DEX 2009, femeia lăuză este „femeia care se află în primele 6-8 săptămâni după o naștere”.

[4] Lucrul dat garanție, amanet.

[5] Va face judecată dreaptă între om și aproapele său. Va da sentințe drepte în judecățile sale.

[6] Omorând oameni.

[7] A mâncat la jertfele făcute pentru idoli.

[8] Nu are să urmeze păcatele tatălui său.

[9] Și lucrul primit amanet nu l-a amanetat la rândul său.