Iezechiil, cap. 19, cf. LXX

1. Iar tu ia plângere împotriva stăpânitorului lui Israil!

2. Și [îi] vei zice: «Cine [este] maica ta? Puiul de leu în mijlocul leilor a fost născut, în mijlocul leilor a înmulțit puii ei.

3. Și a sărit unul [din] puii ei, leu s-a făcut și a învățat a apuca prăzi [și] oameni a mâncat [ἀνθρώπους ἔφαγεν].

4. Și au auzit împotriva lui neamurile [și] în stricarea lor a fost prins și l-au dus pe el cu căpăstru [ἐν κημῷ] întru pământul Egiptosului.

5. Și a văzut că [acesta] a fost lepădat de la ea și a pierit încrederea ei [καὶ ἀπώλετο ἡ ὑπόστασις αὐτῆς]. Și a luat pe altul dintre puii ei [și] leu l-a rânduit pe el [λέοντα ἔταξεν αὐτόν].

6. Iar [acesta] trăia în mijlocul leilor, leu s-a făcut și a învățat a apuca prăzi [și] oameni a mâncat.

7. Și păștea [întru] înfumurarea sa [καὶ ἐνέμετο τῷ θράσει αὐτοῦ] și cetățile lor le-a pustiit și a nimicit pământul, iar împlinirea ei [era] din glasul răcnetului său [καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἀπὸ φωνῆς ὠρύματος αὐτοῦ].

8. Și au dat împotriva lui[1] neamurile din țările dimprejur [καὶ ἔδωκαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔθνη ἐκ χωρῶν κυκλόθεν] și au întins împotriva lui plasele lor [καὶ ἐξεπέτασαν ἐπ᾽ αὐτὸν δίκτυα αὐτῶν][2] [și acesta] în stricarea lor a fost prins [ἐν διαφθορᾷ αὐτῶν συνελήμφθη].

9. Și l-au pus pe el cu căpăstru [καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἐν κημῷ] și în cușcă a venit către împăratul Babilonului [καὶ ἐν γαλεάγρᾳ ἦλθεν πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος]. Și l-a băgat pe el întru închisoare, pentru ca să nu se audă glasul său în munții lui Israil.

10. Maica ta [este] ca via [ἡ μήτηρ σου ὡς ἄμπελος], ca floarea de rodie în apă sădită [ὡς ἄνθος ἐν ῥόᾳ ἐν ὕδατι πεφυτευμένη]. Rodul ei și lăstarul ei s-a[u] făcut din apa cea multă [ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ ὁ βλαστὸς αὐτῆς ἐγένετο ἐξ ὕδατος πολλου].

11. Și i s-a făcut ei toiagul tăriei [καὶ ἐγένετο αὐτῇ ῥάβδος ἰσχύος] împotriva neamului povățuind [ἐπὶ φυλὴν ἡγουμένων] și a fost înălțată [în] măreția ei în mijlocul cioturilor [καὶ ὑψώθη τῷ μεγέθει αὐτῆς ἐν μέσῳ στελεχῶν] și [și-]a văzut măreția ei în[tru] mulțimea joardelor ei [καὶ εἶδεν τὸ μέγεθος αὐτῆς ἐν πλήθει κλημάτων αὐτῆς].

12. Dar a fost ruptă cu mânie [καὶ κατεκλάσθη ἐν θυμῷ], la pământ a fost aruncată, iar vântul, cel arzător, le-a uscat pe cele alese ale ei. A fost răzbunat și a fost uscat toiagul tăriei sale și [cu] foc a fost mistuită ea.

13. Iar acum au sădit-o pe ea în pustiu [καὶ νῦν πεφύτευκαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ], în pământul cel fără de apă [ἐν γῇ ἀνύδρῳ].

14. Și a ieșit focul din toiagul celor aleși ai ei [καὶ ἐξῆλθεν πῦρ ἐκ ῥάβδου ἐκλεκτῶν αὐτῆς] și a mâncat-o pe ea și nu [mai] era în[tru] ea toiagul tăriei. [Iar] neamul întru parabolă de plâns este [φυλὴ εἰς παραβολὴν θρήνου ἐστὶν] și va fi întru [de] plâns [καὶ ἔσται εἰς θρῆνον]»”.


[1] Au dus împotriva lui război. Au venit peste el.

[2] Plasele lor de pește. Pentru că l-au prins ca pe un pește în timpul războiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *