Iezechiil, cap. 20, 13-24, cf. LXX

13. Și am zis către casa lui Israil în pustiu: „În[tru] poruncile Mele mergeți!”. Și nu au mers și dreptățile Mele le-au lepădat – pe care, [dacă] pe acestea le va face omul, și [atunci] va trăi prin ele –, iar sabaturile Mele le-au spurcat foarte. Și am zis [să] vărs mânia Mea asupra lor în pustiu [ca] să-i nimicesc cu totul pe ei.

14. Și am făcut [aceasta], pentru ca numele Meu să nu fie spurcat cu totul înaintea neamurilor, [dintre] care i-am scos pe ei de la ochii lor.

15. Iar Eu am ridicat mâna Mea asupra lor în pustiu [καὶ Ἐγὼ ἐξῆρα τὴν χεῖρά Μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ], [pentru ca] să nu-i duc cu totul pe ei întru pământul pe care li l-am dat lor [τὸ παράπαν τοῦ μὴ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωκα αὐτοῖς], pământ curgând lapte și miere. [Căci acesta] este fagurele de miere pe[ntru] tot pământul.

16. Pentru că dreptățile Mele le-au lepădat și în poruncile Mele nu au mers în[tru] ele și sabaturile Mele le spurcau și după gândurile inimilor lor mergeau [καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν καρδιῶν αὐτῶν ἐπορεύοντο].

17. Dar i-a cruțat ochiul Meu pe ei [καὶ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμός Μου ἐπ᾽ αὐτοὺς], [pentru ca] să [nu] îi șterg pe ei [τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺς], și nu i-am făcut pe ei spre sfârșire în pustiu.

18. Și am zis către copiii lor în pustiu: „În cele legiuite ale părinților voștri nu mergeți și dreptățile lor nu le păziți și cu obiceiurile lor nu aveți părtășie și nu vă pângăriți!

19. Eu [sunt] Domnul, Dumnezeul vostru [și] în poruncile Mele umblați și dreptățile Mele păziți-le și faceți-le pe ele!

20. Și sabaturile Mele sfințiți-le [καὶ τὰ σάββατά Μου ἁγιάζετε] și [ele] să fie întru semn între Mine și voi [pentru] a cunoaște [aceasta], pentru că Eu [sunt] Domnul, Dumnezeul vostru!”.

21. Și M-au amărât pe Mine și copiii lor: în poruncile Mele nu au mers și dreptățile Mele nu le-au păzit [pentru] a le face pe ele – pe care, [dacă] pe acestea le va face omul, și [atunci] va trăi prin ele –, și sabaturile Mele le-au spurcat. Și am zis [să] vărs mânia Mea asupra lor în pustiu, [pentru ca] să-i sfârșească urgia Mea pe ei [τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν Μου ἐπ᾽ αὐτούς].

22. Și am făcut [aceasta], pentru ca numele Meu să nu fie spurcat cu totul înaintea neamurilor, [dintre] care i-am scos pe ei de la ochii lor.

23. Și am ridicat mâna Mea asupra lor în pustiu [ca] să-i risipesc pe ei în[tre] neamuri și să-i împrăștii pe ei prin țări,

24. pentru că dreptățile Mele nu le-au făcut și poruncile Mele le-au lepădat și sabaturile Mele le spurcau și după gândurile părinților lor erau ochii lor [καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν].