Iezechiil, cap. 20, 25-33, cf. LXX

25. Iar Eu le-am dat lor[1] porunci [care] nu [sunt] cele bune [καὶ Ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὐ καλὰ] și dreptăți în[tru] care nu vor trăi în[tru] ele [καὶ δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς].

26. Și îi voi pângări pe ei în[tru] darurile lor [καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν], în trecerea Mea peste tot [cel] deschizând uterul [ἐν τῷ διαπορεύεσθαί Με πᾶν διανοῖγον μήτραν][2], pentru ca să-i nimicesc pe ei>».

27. Pentru aceasta, grăiește către casa lui Israil, fiule al omului! Și vei zice către ei: «Acestea zice Domnul: <Până la aceasta M-au urgisit pe Mine părinții voștri în[tru] fărădelegile lor, în[tru] care au căzut întru Mine [ἐν οἷς παρέπεσον εἰς Ἐμέ][3].

28. Și i-am dus pe ei întru pământul, [pentru] care am ridicat mâna Mea [ca] să li-l dau lor. Și au văzut tot dealul cel înalt și tot pomul cel umbros și au jertfit acolo dumnezeilor lor [καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν] și au rânduit acolo miros de bună mireasmă [καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας] și au turnat acolo jertfele de băutură ale lor [καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ σπονδὰς αὐτῶν].

29. Și am zis către ei: „Ce este Avama [Αβαμα], încât voi intrați acolo?”. Și au numit numele său Avama până în ziua de astăzi>».

30. Pentru aceasta, zi către casa lui Israil! «Acestea zice Domnul: <De [vreme ce] în fărădelegile părinților voștri voi vă pângăriți [εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε] și dinapoia urâciunilor voastre voi curviți [καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε]

31. și în[tru] pârgile darurilor voastre [καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν], în afierosirile voastre [ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ὑμεῖς], vă spurcați în toate gândurile voastre până în ziua de astăzi [μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας], și [atunci] Eu am să vă răspund vouă, casa lui Israil? Eu trăiesc, zice Domnul, dacă voi fi răspunzându-vă vouă și dacă se va sui în duhul vostru aceasta [καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο].

32. Și nu va fi [în] ce chip voi ziceți: „Vom fi ca neamurile și ca semințiile pământului [pentru a] sluji lemnelor și pietrelor [ἐσόμεθα ὡς τὰ ἔθνη καὶ ὡς αἱ φυλαὶ τῆς γῆς τοῦ λατρεύειν ξύλοις καὶ λίθοις]”.

33. Pentru aceasta, Eu trăiesc, zice Domnul, [și] cu mâna cea tare și cu brațul cel înalt și cu mânie vărsată voi împărăți pe[ste] voi [καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ βασιλεύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς].


[1] Drept pedeapsă pentru neascultarea lor.

[2] Mamei sale. Peste tot primul-născut al mamei sale.

[3] Au păcătuit întru Mine, pentru că au căzut în păcat din cauza luptei lor cu Mine.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *