Iezechiil, cap. 20, 25-33, cf. LXX

25. Iar Eu le-am dat lor[1] porunci [care] nu [sunt] cele bune [καὶ Ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὐ καλὰ] și dreptăți în[tru] care nu vor trăi în[tru] ele [καὶ δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς].

26. Și îi voi pângări pe ei în[tru] darurile lor [καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν], în trecerea Mea peste tot [cel] deschizând uterul [ἐν τῷ διαπορεύεσθαί Με πᾶν διανοῖγον μήτραν][2], pentru ca să-i nimicesc pe ei>».

27. Pentru aceasta, grăiește către casa lui Israil, fiule al omului! Și vei zice către ei: «Acestea zice Domnul: <Până la aceasta M-au urgisit pe Mine părinții voștri în[tru] fărădelegile lor, în[tru] care au căzut întru Mine [ἐν οἷς παρέπεσον εἰς Ἐμέ][3].

28. Și i-am dus pe ei întru pământul, [pentru] care am ridicat mâna Mea [ca] să li-l dau lor. Și au văzut tot dealul cel înalt și tot pomul cel umbros și au jertfit acolo dumnezeilor lor [καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν] și au rânduit acolo miros de bună mireasmă [καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας] și au turnat acolo jertfele de băutură ale lor [καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ σπονδὰς αὐτῶν].

29. Și am zis către ei: „Ce este Avama [Αβαμα], încât voi intrați acolo?”. Și au numit numele său Avama până în ziua de astăzi>».

30. Pentru aceasta, zi către casa lui Israil! «Acestea zice Domnul: <De [vreme ce] în fărădelegile părinților voștri voi vă pângăriți [εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε] și dinapoia urâciunilor voastre voi curviți [καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε]

31. și în[tru] pârgile darurilor voastre [καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν], în afierosirile voastre [ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ὑμεῖς], vă spurcați în toate gândurile voastre până în ziua de astăzi [μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας], și [atunci] Eu am să vă răspund vouă, casa lui Israil? Eu trăiesc, zice Domnul, dacă voi fi răspunzându-vă vouă și dacă se va sui în duhul vostru aceasta [καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο].

32. Și nu va fi [în] ce chip voi ziceți: „Vom fi ca neamurile și ca semințiile pământului [pentru a] sluji lemnelor și pietrelor [ἐσόμεθα ὡς τὰ ἔθνη καὶ ὡς αἱ φυλαὶ τῆς γῆς τοῦ λατρεύειν ξύλοις καὶ λίθοις]”.

33. Pentru aceasta, Eu trăiesc, zice Domnul, [și] cu mâna cea tare și cu brațul cel înalt și cu mânie vărsată voi împărăți pe[ste] voi [καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ βασιλεύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς].


[1] Drept pedeapsă pentru neascultarea lor.

[2] Mamei sale. Peste tot primul-născut al mamei sale.

[3] Au păcătuit întru Mine, pentru că au căzut în păcat din cauza luptei lor cu Mine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.