Iezechiil, cap. 21, 1-10, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva Temanului [Θαιμαν] și privește împotriva Daromului [Δαρωμ] și profețește împotriva dumbrăvii povățuind Naghevul [Ναγεβ]!

3. Și vei zice dumbrăvii Naghevului: «Ascultă cuvântul Domnului! Acestea zice Domnul, Domnul: <Iată, Eu aprind în[tru] tine foc [Ἐγὼ ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ] și va mistui din tine tot pomul cel verde și tot pomul cel uscat! [Și] nu va fi stinsă văpaia care a fost aprinsă și va fi arzând în[tru] ea toată fața de la austru [și] până la crivăț.

4. Și va cunoaște tot trupul că Eu [sunt] Domnul [καὶ ἐπιγνώσονται πᾶσα σὰρξ ὅτι Ἐγὼ Κύριος], [Cel care] l-am aprins pe el și nu va fi stins [καὶ οὐ σβεσθήσεται]>»”.

5. Și am zis: „Nicidecum [μηδαμῶς], Doamne [Κύριε], Doamne [Κύριε]! [Căci] ei zic [vor zice] către mine: «[Oare] nu parabolă este zicând aceasta?!»”.

6. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

7. „Pentru aceasta, profețește, fiule al omului, și întărește-ți fața ta împotriva Ierusalimului și privește împotriva celor sfinte ale lor și vei profeți împotriva pământului lui Israil!

8. Și vei zice către pământul lui Israil: «Iată, Eu [sunt] către tine [Ἐγὼ πρὸς σὲ] și voi scoate pumnalul Meu din teaca sa [καὶ ἐκσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν Μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ] și voi nimici cu totul din tine pe cel nedrept și pe cel fărădelege [καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον]!

9. Pentru care voi pierde cu totul din tine pe cel nedrept și pe cel fărădelege. [Și] așa va ieși pumnalul Meu din teaca sa împotriva a tot trupul de la austru [și] până la crivăț.

10. Și va cunoaște tot trupul că Eu [sunt] Domnul, [Cel care] am scos pumnalul Meu din teaca sa și nu se va mai întoarce [καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐκέτι][la locul său]».

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *