Iezechiil, cap. 21, 11-22, cf. LXX

11. Iar tu, fiule al omului, suspină în[tru] zdrobirea șalelor tale și în[tru] dureri vei suspina către ochii lor!

12. Și va fi, dacă or să zică către tine: «Pentru ce suspini tu?», și [că] vei zice: «Din cauza vestei [ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ]! Pentru că vine și va fi zdrobită toată inima [διότι ἔρχεται καὶ θραυσθήσεται πᾶσα καρδία] și toate mâinile vor fi slăbănogite [καὶ πᾶσαι χεῖρες παραλυθήσονται] și va muri tot trupul și tot duhul [καὶ ἐκψύξει πᾶσα σὰρξ καὶ πᾶν πνεῦμα] și toate coapsele vor fi spurcate [cu] urină [καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ]. [Căci], iată, vine și va fi [ἔρχεται καὶ ἔσται]!», zice Domnul, Domnul”.

13. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

14. „Fiule al omului, profețește [προφήτευσον]! Și vei zice: «Acestea zice Domnul: <Zi sabia, sabia! Ascute-te și mânie-te [ὀξύνου καὶ θυμώθητι],

15. pentru ca să înjunghii înjunghieri! Ascute-te, pentru ca să fii întru sclipire, pregătită spre slăbănogire! Înjunghie! Disprețuiește! Leapădă tot pomul!

16. Și a dat-o pe ea pregătită a o prinde [cu] mâna sa. A fost ascuțită sabia. Este pregătită [ca] să fie dată ea întru mâna străpungând>».

17. Strigă și jelește-te, fiule al omului, că[ci] aceasta s-a făcut în[tru] poporul Meu, [căci] aceasta [s-a făcut] cu toți înainte mergătorii [τοῖς ἀφηγουμένοις] lui Israil! Vor pribegi [παροικήσουσιν], [căci] cu sabia a fost în[tru] poporul Meu. Pentru aceasta, plesnește cu mâna ta [κρότησον ἐπὶ τὴν χεῖρά σου][1],

18. că[ci] a fost îndreptat [ὅτι δεδικαίωται]! Și ce dacă nu va [mai] fi și seminția care a fost lepădată?, zice Domnul, Domnul.

19. Iar tu, fiule al omului, profețește și plesnește-ți mâna de mână [καὶ κρότησον χεῖρα ἐπὶ χεῖρα][2] și îndoiește-ți sabia [καὶ διπλασίασον ῥομφαίαν][3]! Sabia cea de a treia este a răniților, sabia cea mare a răniților. Și îi va uimi pe ei [καὶ ἐκστήσει αὐτούς],

20. pentru ca să fie zdrobită inima și să fie înmulțiți cei care sunt slabi în toată poarta lor. Au fost dați spre înjunghierile sabiei. A fost [pregătită] bine spre înjunghiere, a fost [pregătită] bine spre sclipire.

21. Treci peste! Ascute-te din cele de-a dreapta și din cele de-a stânga, [acolo] unde fața ta are să fie ridicată!

22. Iar Eu încă voi bate mâna Mea cu mâna Mea [κροτήσω χεῖρά Μου πρὸς χεῖρά Μου][4] și voi îngădui mânia Mea [καὶ ἐναφήσω τὸν θυμόν Μου], [căci] Eu, Domnul, am grăit [acestea]”.


[1] Cu sensul de a aplauda acest lucru. A fi de acord cu ceea ce s-a făcut.

[2] Același gest de a aplauda.

[3] Mai ia-ți o sabie! Ia la tine două săbii!

[4] Voi aplauda. Voi încuviința.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.