Iezechiil, cap. 21, 23-32, cf. LXX

23. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

24. „Iar tu, fiule al omului, rânduiește-ți ție cele două căi, [ca] să intre sabia împăratului Babilonului! Dintr-o țară vor ieși cele două [ἐκ χώρας μιᾶς ἐξελεύσονται αἱ δύο] și mâna în[tru] începutul căii cetății [καὶ χεὶρ ἐν ἀρχῇ ὁδοῦ πόλεως][va fi]. La începutul

25. căii vei rândui să intre sabia în Ravvatul fiilor lui Ammon [Ραββαθ υἱῶν Αμμων] și în Iudea și în Ierusalim, în mijlocul său.

26. Pentru că va sta împăratul Babilonului în calea cea veche, la începutul celor două căi, [ca] să prezică prezicere [τοῦ μαντεύσασθαι μαντείαν], [ca] să fiarbă toiagul [τοῦ ἀναβράσαι ῥάβδον] și să se roage la cele cioplite [καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς][1] și să cerceteze ficatul[2] pentru prezicere din cele de-a dreapta sa [καὶ ἡπατοσκοπήσασθαι ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ].

27. [Și] s-a făcut prezicerea împotriva Ierusalimului [ἐγένετο τὸ μαντεῖον ἐπὶ Ιερουσαλημ]: [ca] să pună gard, [ca] să deschidă gura cu strigare, [ca] să înalțe glas cu strigare, [ca] să pună gard cu porțile sale și să pună movilă și să zidească mașinile pentru săgeți [καὶ οἰκοδομῆσαι βελοστάσεις].

28. Iar el [le-a spus acestea] lor, ca prezicând prezicere înaintea lor, și el [a fost] aducându-și aminte de nedreptatea sa, [ca] să o pomenească [pe ea].

29. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru că ați pomenit nedreptățile voastre ca să descoperiți neevlaviile voastre, [pentru ca] să se vadă păcatele voastre în toate neevlaviile voastre și în obiceiurile voastre, în loc de ce ați pomenit, în[tru] acelea vă veți prinde [veți fi prinși]».

30. Iar tu, neevlaviosule, cel fărădelege, înaintemergătorule al lui Israil, căruia îi vine ziua, [căruia îi vine] sfârșitul în vremea nedreptății,

31. acestea zice Domnul: «Ai luat chidarisul[3] [τὴν κίδαριν]/ tiara[4] și ai pus cununa ei, [dar] nu așa va fi. L-ai smerit pe cel înalt și pe cel smerit l-ai înălțat.

32. [Însă Eu,] nedreptate [peste] nedreptate o voi pune[5] pe ea [ἀδικίαν ἀδικίαν θήσομαι αὐτήν]. Și nici ea [nu] va fi așa, până ce are să vină cui îi este proprie și i-o voi da lui».


[1] La idoli.

[2] Ficatul animalului jertfit pentru prezicere.

[3] De la forma de N. sg. κίδαρις.

[4] Tiara Arhiereului.

[5] O voi socoti pe ea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *