Iezechiil, cap. 21, 33-37; 22, 1-5, cf. LXX

33. Iar tu, fiule al omului, profețește! Și vei zice: «Acestea zice Domnul către fiii lui Ammon și către ocara lor. Și vei zice: <Sabia, sabia a fost scoasă spre înjunghieri și a fost scoasă spre sfârșire. Ridică-te, pentru ca să sclipești!

34. În[tru] vedenia ta cea deșartă [ἐν τῇ ὁράσει σου τῇ ματαίᾳ][1] și când ai prezis tu cele mincinoase, [ai făcut aceasta ca] să te dea pe tine pe[ste] grumajii răniților celor fărădelege, cărora le-a venit ziua, [cărora le-a venit] sfârșitul în vremea nedreptății.

35. Întoarce-te, [ca] să nu poposești în locul acesta, [în] care ai fost născut, [căci] în însuși pământul tău te voi judeca pe tine [ἐν τῇ γῇ τῇ ἰδίᾳ σου κρινῶ σε]!

36. Și voi vărsa asupra ta urgia Mea [καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ σὲ ὀργήν Μου]. În[tru] focul urgiei Mele voi sufla asupra ta [ἐν πυρὶ ὀργῆς Μου ἐμφυσήσω ἐπὶ σὲ] și te voi da pe tine întru mâinile oamenilor celor barbari [καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας ἀνδρῶν βαρβάρων], [ale celor] lucrând stricăciune [τεκταινόντων διαφθοράν].

37. În foc vei fi mâncare [și] sângele tău va fi în mijlocul pământului tău[, iar] pomenire [μνεία] nu are să ți se facă ție, pentru că Eu, Domnul, am grăit [acestea]>»”.

Capitolul 22

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Iar tu, fiule al omului, oare vei judeca cetatea sângiurilor [τὴν πόλιν τῶν αἱμάτων]? Și arată-i ei toate fărădelegile ei [καὶ παράδειξον αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς]!

3. Și îi vei zice: «Acestea zice Domnul, Domnul: <O [ὦ], cetatea vărsând sângiuri în mijlocul ei [πόλις ἐκχέουσα αἵματα ἐν μέσῳ αὐτῆς], [ca] să vină vremea ei, și făcând gânduri împotriva ei [καὶ ποιοῦσα ἐνθυμήματα καθ᾽ αὑτῆς][2], [pentru] a se spurca pe ea!

4. Prin sângiurile lor, [cu] care [pe care] le-ai vărsat, ai căzut și, prin gândurile tale, [cu] care [pe care] le făceai, te spurcai. Și [astfel] ai apropiat zilele tale și ai adus vremea anilor tăi. Pentru aceasta, te-am dat pe tine spre ocara neamurilor și spre batjocura tuturor țărilor.

5. [Și așa se va petrece cu] cei care se apropie de tine și [cu] cei de departe, [cu] cei îndepărtați de tine. Și vor batjocori în[tru] tine [te vor batjocori pe tine, zicându-ți]: „Cea necurată [este] numită și cea multă în[tru] fărădelegi [ἀκάθαρτος ἡ ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις]”.


[1] Nălucirea ta demonică.

[2] Săvârșindu-și gândurile păcătoase pe care le avea.