Iezechiil, cap. 22, 6-16, cf. LXX

6. Iată, înaintemergătorii casei lui Israil: fiecare [din ei] către cei înrudiți ai săi se amestecau [se amesteca] în[tru] tine[1], pentru ca să verse sânge!

7. Pe tată și pe mamă îi vorbeau de rău în[tru] tine și către prozelit se întorceau cu nedreptăți în[tru] tine, [iar] pe cel orfan și pe văduvă îi asupreau în[tru] tine.

8. Și pe cele sfinte ale Mele le disprețuiau și sabaturile Mele le spurcau în[tru] tine.

9. Oameni tâlhari [erau] în[tru] tine, pentru ca să verse în[tru] tine sânge, iar pe munți mâncau în[tru] tine [și] pe cele nesfinte le făceau în mijlocul tău [ἀνόσια ἐποίουν ἐν μέσῳ σου].

10. Rușinea tatălui au descoperit în[tru] tine [αἰσχύνην πατρὸς ἀπεκάλυψαν ἐν σοὶ] și [καὶ], cu necurății [ἐν ἀκαθαρσίαις], pe cel stând deoparte îl smereau în[tru] tine [ἀποκαθημένην ἐταπείνουν ἐν σοί].

11. [Iar] fiecare [cu] femeia aproapelui său nelegiuiau [nelegiuia] [ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦσαν][2] și fiecare pe nora sa o spurca cu neevlavie [καὶ ἕκαστος τὴν νύμφην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ][3] și fiecare pe sora sa, pe fiica tatălui său, o smereau [o smerea][4] în[tru] tine.

12. Daruri luau în[tru] tine, pentru ca să verse sânge. Dobândă și camătă luau în[tru] tine. Și ai împlinit împlinirea celor rele ale tale, cea cu asuprire, iar pe Mine M-ai uitat, zice Domnul.

13. Dar dacă voi lovi mâna Mea de mâna Mea [ἐὰν δὲ πατάξω χεῖρά Μου πρὸς χεῖρά Μου] asupra cărora le-ai împlinit, [asupra] cărora le-ai făcut, și asupra sângiurilor tale, [asupra] celor care au fost făcute în mijlocul tău,

14. oare va îndura inima ta? Oare vor fi tari mâinile tale în zilele [în] care Eu fac [acestea] în[tru] tine? [Pentru că] Eu, Domnul, am grăit [acestea] și voi face [acestea].

15. Și te voi risipi pe tine în[tre] neamuri și te voi împrăștia pe tine în[tru] țări și se va sfârși necurăția ta dintru tine [καὶ ἐκλείψει ἡ ἀκαθαρσία σου ἐκ σοῦ].

16. Și voi moșteni în[tru] tine înaintea ochilor neamurilor [καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἐθνῶν] și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul>»”.


[1] Întru cetate.

[2] Păcătuia, se culca cu ea.

[3] Socrul se culca cu nora lui.

[4] Pentru că fratele ei se culca cu ea și o făcea de rușine.